• OIT
 • - คู่มือการประเมิน ITA ONLINE

 • ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1036100186
  รหัส Smis 8 หลัก :
    36030053
  รหัส Obec 6 หลัก :
    100186
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    โคกเพชรวิทยาคาร
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    Kokpechwittayakarn
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   1   บ้านบ้านโคกเพชร
  ตำบล :
    โคกเพชรพัฒนา
  อำเภอ :
    บำเหน็จณรงค์
  จังหวัด :
    ชัยภูมิ
  รหัสไปรษณีย์ :
    36160
  โทรศัพท์ :
    044-870441
  โทรสาร :
    
  ระดับที่เปิดสอน :
   อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๔
  อีเมล์ :
    36030053@chaiyaphum3.go.th
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
  กลุ่มโรงเรียน :
    
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    โคกเพชรพัฒนา
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    40 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    20 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 13:16:03 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปรีชา ไทยแท้
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนันทนา จันทร์กระจ่าง

 • นางชมพูนุช นิพลรัมย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

111
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-870441 อีเมล์: 36030053@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: พิมพ์ชนก มาทะวงษ์ โทรศัพท์: 0864578941 อีเมล์: pimchanokm@kkumail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]