โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
 

 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  บ้านชวน ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
  2
  บ้านชวน ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
  10
  บ้านหลุง ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
  11
  บ้านถนนหว้า ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
  15
  บ้านหนองโสน ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
  17
  บ้านชวน ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิญญู คุณกันหา
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายบุญส่ง แก้วดอนรี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางประไพพรรณ นันจินดา

 • นางอารีรัตน์ พรศิวกุลวงศ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,736
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-859210 อีเมล์: 36030066chaiyaphum3@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มนสิชา ภักดิ์จัตุรัส โทรศัพท์: 0924799583 อีเมล์: manasicha007@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]