โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
 

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว

  1. นายพิษณุ     ชาติเผือก    ประธานกรรมการ

  2. นายทรงวุฒิ  หาญเวช      กรรมการ

  3. นายแสง   สงกอก              กรรมการ

  4. นายวิสุทธ์ิ  ชำนาญกุล       กรรมการ

  5. นายปรีชา  อารีย์ชาติ         กรรมการ

  6.  นายชาญ    ทองแย้ม        กรรมการ

  7.  นายธวัชชัย   พุทสารคาม    กรรมการ

  8.  นางสาวนงนุช  จันณรงค์      กรรมการ

  9. นางณหชง   แววฉิมพลี  กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-17 13:32:45 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางณหชง แววฉิมพลี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวคำเตียง ชาลีเครือ

 • นางสาวศุภาวดี คำเหลือสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,715
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์: 36030011@chaiyaphum3.go.th/
เว็บมาสเตอร์:: นาย อดิเทพ ศรีกุลวงศ์ โทรศัพท์: 08-0415-1087 อีเมล์: niknik12477@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]