โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว

  1. นายพิษณุ     ชาติเผือก    ประธานกรรมการ

  2. นายทรงวุฒิ  หาญเวช      กรรมการ

  3. นายแสง   สงกอก              กรรมการ

  4. นายวิสุทธ์ิ  ชำนาญกุล       กรรมการ

  5. นายปรีชา  อารีย์ชาติ         กรรมการ

  6.  นายชาญ    ทองแย้ม        กรรมการ

  7.  นายธวัชชัย   พุทสารคาม    กรรมการ

  8.  นางสาวนงนุช  จันณรงค์      กรรมการ

  9. นางณหชง   แววฉิมพลี  กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-17 13:32:45 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางณหชง แววฉิมพลี
 • แนะนำบุคลากร

 • นายอดิเทพ ศรีกุลวงศ์

 • นางสาวคำเตียง ชาลีเครือสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,759
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์: 36030011@chaiyaphum3.go.th/
เว็บมาสเตอร์:: ชลิดา ต่อติด โทรศัพท์: 095-1682270 อีเมล์: tochalida60@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]