โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1 .   พัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุน การจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน  การศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2.ส่งเสริม  สนับสนุนการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิด         

                  3. พัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุน ในการจัดภูมิทัศน์ให้สวยงาม  สะอาด  ร่มรื่น

                  4.ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้นักเรียน  เป็นผู้มีมารยาทงาม

                  5.พัฒนา  ส่งเสริมให้ครูสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-17 13:32:45 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางณหชง แววฉิมพลี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวศุภาวดี คำเหลือ

 • นางสาวคำเตียง ชาลีเครือสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,766
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์: 36030011@chaiyaphum3.go.th/
เว็บมาสเตอร์:: ชลิดา ต่อติด โทรศัพท์: 095-1682270 อีเมล์: tochalida60@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]