โรงเรียนบ้านห้วยบง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
 
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ประวัติโรงเรียน
 • สภาพแวดล้อมและบริบท

                     โรงเรียนบ้านห้วยบง  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๑๔  โดยชาวบ้านร่วมกันจัดสร้างเป็นอาคารเรียนแบบชั่วคราว ขนาดกว้าง  ๙  เมตร  ยาว  ๑๒  เมตร  พื้นที่  ๕  ไร่  ๓  งาน  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๔ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เมื่อ ปีการศึกษา  ๒๕๒๓ โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อ  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๔๗

  ปีการศึกษา  ๒๕๒๓  สร้างอาคารเรียนแบบ ป. ๑ ฉ. ใต้ถุนเตี้ย ขนาด  ๓  ห้องเรียน

  ต่อเติมอีก  ๒ ห้องเรียน เมื่อปีการศึกษา  ๒๕๒๔

  ปีการศึกษา  ๒๕๒๔  สร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ  ๑  หลัง

                                                  สร้างส้วมแบบกรมสามัญ  ๑  หลัง  ๓  ที่ 

  ปีการศึกษา  ๒๕๓๐  สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.  ๒๐๒/๒๖  ๑  หลัง

  ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นกระเบื้องเซรามิคและฟ้าเพดาน  พ.ศ.  ๒๕๕๓

  ปีการศึกษา  ๒๕๓๔  สร้างส้วมแบบ สปช. ๖๐๑  ๑ หลัง  ๒  ที่ 

  ปีการศึกษา  ๒๕๔๑  สร้างอาคารเรียนแบบ  กรมสามัญชั่วคราว  ๑  หลัง  ๕  ห้องเรียน

  ปรับปรุงกั้นห้อง  โดยงบประมาณจากชาวบ้านห้วยบง  พ.ศ.  ๒๕๔๒

  ปีการศึกษา  ๒๕๔๒  สร้างส้วมแบบ  สปช.  ๖๐๒  ๑  หลัง  ๔  ที่

  สภาพการจัดการศึกษา

                  โรงเรียนบ้านห้วยบงให้บริการการศึกษาในปัจจุบันครอบคลุมการศึกษา  ๒  ระดับ  ดังนี้

  ๑.ระดับก่อนประถมศึกษา  จัดการศึกษาในชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑ ชั้นอนุบาล๒ และชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๓

  ๒.ระดับประถมศึกษา  จัดการศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-17 13:34:37 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางละมัย บัวบาง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางกัญญาภัทร บริบูรณ์

 • นายอานันท์ บำเหน็จสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,340
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-109210 อีเมล์: 36030031@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: กัญญาภัทร บริบูรณ์ โทรศัพท์: 0918288473 อีเมล์: anutsara17bb@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]