• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)

   

                โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) ได้ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๘  โดยมีรองอำมาตย์เอกหลวงสรรพกิจโกศล  นายอำเภอจัตุรัสในขณะนั้นเป็นผู้จัดตั้ง  อาศัยสถานที่วัด จำปาทองป็นสถานที่ทำการสอนชั่วคราว  ดำเนินการสอนโดยใช้เงินงบประมาณ เงินบำรุงการศึกษาประชาบาล  ปี พ.ศ. ๒๔๖๕  โรงเรียนได้เลิกล้มเพราะไม่มีงบประมาณประกอบกับนโยบายของทางราชการที่ต้องการให้ตั้งโรงเรียนตำบลละ ๑ โรงเรียน  ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๖   ได้ก่อตั้งโรงเรียนขึ้นอีกโดยมีรองอำมาตย์โทขุนนรินทร์บริรักษ์ ซึ่งเป็นนายอำเภอในขณะนั้นเป็นผู้ก่อตั้งโดยอาศัยศาลาวัดจำปาทองเป็นสถานที่ทำการสอนเหมือนเดิม  เมื่อวันที่ ๑  กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๖  โดยมีนายแก้ว  รักมณีเป็นครูใหญ่เปิดทำการสอนตั้งแต่ ป.๑ ถึง ป.๔  ให้ชื่อว่า  โรงเรียนประชาบาล  สังกัดกระทรวงธรรมการ

                ต่อมาเมื่อวันที่  ๑   สิงหาคม  ๒๔๙๔   นายคำนาย      หมั่นอภัย  ผู้ใหญ่บ้านได้บริจาคที่ดินจำนวน  ๔ ไร่  นายสมศรี  รักตลาด  บริจาคที่ดินจำนวน  ๖  ไร่และชาวบ้านตลาดช่วยกันบริจาคเงินซื้อที่ดินจำนวน   ๔  ไร่  รวมเป็นที่ดิน  จำนวน ๑๒  ไร่ในการสร้างโรงเรียนในที่ปัจจุบัน  คณะครู  และชาวบ้านช่วยกันบริจาคเงินก่อสร้างอาคารเรียนหลักแรก ป.๑ ฉ ใต้ถุนสูง  เสร็จสิ้นและเปิดทำการในวันที่ ๒  มกราคม  ๒๕๐๘   อาคารหลังดังกล่าวปัจจุบันยังคงใช้จัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  และปีที่ ๕

                โรงเรียนบ้านตลาดในปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  มีนักเรียน  ๙๖  คน  ครู  ๗  คน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-17 13:34:21 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส
 • แนะนำบุคลากร

 • นางถาวร ร่มสุข

 • นางสาวอ้อย อาจศิริสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,774
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-870447 อีเมล์: 36030003@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นุสรา โคตรบำรุง โทรศัพท์: 0951675916 อีเมล์: aoy29noot@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]