โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
 

 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม

            โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ตั้งอยู่บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 13 กรกฎาคม 2483 ครูใหญ่คนแรก คือนายบุญจันทร์   ธนศรี 1 ต.ค. 2509 โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กระทรวงมหาดไทย 1 ต.ค. 2523 โอนไปสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ(สปช) 7 ก.ค. 2546 โอนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) กระทรวงศึกษาธิการ

  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านสระสี่เหลี่ยมหมู่ที่ 14 มีเนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน 95 ตารางวานอกจากนี้ยังมีที่ดินอยู่อีก 2 แปลง คือ แปลงที่ 1 มีเนื้อที่ 30 ไร่ 2 งาน 33 ตารางวา ซึ่งราษฎรได้เช่าที่ทำการเกษตรอยู่ แปลงที่ 2 มีเนื้อที่ 2 ไร่ ซึ่งเป็นบ่อประมงของโรงเรียน ได้จัดการศึกษา ตั้งแต่อนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีหมู่บ้านในเขต บริการ 2 หมู่บ้านคือ บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 7, 14 ทางโรงเรียนมีข้อมูลพอสังเขป ดังนี้

  4  ก.ย. 2513 ได้รับงบประมาณสร้างอาคาร เรียน แบบ  ป1 ซ ใต้ถุนเตี้ย จำนวน 3  ห้องเรียน

            พ.ศ.2518 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู งบประมาณ 45,000 บาท

            พ.ศ.2522 ได้รับงบประมาณสร้างส้วม 1 หลัง 3 ที่นั่ง

            พ.ศ.2522 ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช.601/26   1   หลัง   4 ที่นั่ง งบประมาณ 40,000 บาท

            ปี 2528 ได้รับงบประมาณต่อเติมห้องเรียนของอาคาร แบบ  ป1 ซ ใต้ถุนเตี้ย จำนวน 2  ห้องเรียนทางด้านทิศใต้

            พ.ศ.2530 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ  สปช 202/26 ขนาด 120 ตรม.  ราคา  200,000  บาท

            พ.ศ.2532 ได้รับงบประมาณสร้างอาคาร เรียน แบบ สปช 103/26. ใต้ถุนเตี้ยจำนวน  3  ห้องเรียนงบประมาณ 568,000  บาท

            พ.ศ.2537 ได้รับงบประมาณสร้างอาคาร เรียน แบบ สปช 105/29 ใต้ถุนสูง จำนวน 4 ห้องเรียน เป็นเงิน 1,228,000  บาท

            พ.ศ.2538 ได้รับงบประมาณสร้างสนามวอลเล่ย์บอล

            พ.ศ.2541 ร.ร.ได้เปิดสอนมัธยมศึกษาตอนต้นขยายโอกาสเมื่อปีการศึกษา2541

            พ.ศ.2542 ได้รับงบประมาณต่อเติมห้อง เรียนจำนวน 4 ห้องเรียนของอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 งบประมาณ 277,600  บาท

            พ.ศ.2543  ได้รับงบประมาณสร้างสนามบาสเกตบอล งบประมาณ 187,000 บาท พ.ศ.2543 ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช  601/29

            พ.ศ.2546 ระดับมัธยมตอนต้นสิ้นสุดในปีนี้ ซึ่งทาง ร.ร.ได้ทำการงดรับ น.ร.ชั้น ม.1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544

            พ.ศ.2546 ได้รับงบประมาณสร้างสนามลานกีฬาต่อต้านยาเสพติด

            พ.ศ.2547 ได้ติดตั้งโทรศัพท์ไร้สาย

            พ.ศ.2548 ได้รับจัดสรรจานดาวเทียมเข้าอินเตอร์เน็ต

            พ.ศ. 2549 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์แบบ  สปช 202/26 ปูกระเบื้อง, ยกเวทีเปลี่ยนประตูเหล็ก งบ 100,000 บาท นอกจากนี้ยังได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช 601/29 อีกหนึ่งหลังด้วยงบประมาณ 111,880 บาท

            พ.ศ. 2550 ให้บริการสถานที่ แก่ อบต.บ้านกอก มาเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมรับเด็กนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 3 ปีมาเข้าเรียน

            พ.ศ. 2551 ทางโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมได้จัดผ้าป่าการศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วม ได้ใช้จ่ายจากเงินดังกล่าวสร้างโรงอาหารขนาด 8 x 16  เมตร  ใช้งบประมาณ ในการก่อสร้าง 443,650  บาท

            ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ ระดับปฐมวัย จนถึง ช่วงชั้นที่ 2 ผู้บริหารโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมปัจจุบัน คือ  นายธานินทร์   สำรวล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-17 13:34:06 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปรีชา ชำนาญกุล
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวดลชนก รัตนบุญทา

 • นางอนงค์ ฤทธิสินสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,816
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-109203 อีเมล์: 36030012@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ถวิล บุญเกิด โทรศัพท์: 0962865740 อีเมล์: tawinbunkoad@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]