โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
 

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •           1. นายสมพร  ผิวรักษา                                                ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                        ประธานกรรมการ

            2. นายสมมาตร  ศรีกุดเวียน                        ผู้แทนองค์กรชุมชน                                     กรรมการ

            3. นายธัชชัย  ยอดยิ่ง                                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                                               กรรมการ

            4. นายอานนท์  หาญชนะ                           ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 กรรมการ

            5. นางหนูการ  พงษ์อุดม                            ผู้แทนผู้ปกครอง                                          กรรมการ

            6. นายณรงค์  บรรเทากุล                           ผู้แทนศิษย์เก่า                                            กรรมการ

            7. นางกงหัน  งามดี                                   ผู้แทนองค์กรศาสนา                                     กรรมการ

            8. นางอนงค์  ฤทธิสิน                               ผู้แทนครู                                                     กรรมการ

            9. นายปรีชา  ชำนาญกุล                           ผู้อำนวยการโรงเรียน                                    กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-17 13:34:06 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปรีชา ชำนาญกุล
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวดลชนก รัตนบุญทา

 • นางอนงค์ ฤทธิสินสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,815
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-109203 อีเมล์: 36030012@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ถวิล บุญเกิด โทรศัพท์: 0962865740 อีเมล์: tawinbunkoad@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]