โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
 

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

            โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม  จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  ชุมชนมีส่วนร่วมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษา  พัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพในงานหัตถกรรม  สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  และเกื้อกูลวัฒนธรรมประเพณีไทยห่างไกลยาเสพติด

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-17 13:34:06 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปรีชา ชำนาญกุล
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอนงค์ ฤทธิสิน

 • นางสาวดลชนก รัตนบุญทาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,814
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-109203 อีเมล์: 36030012@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ถวิล บุญเกิด โทรศัพท์: 0962865740 อีเมล์: tawinbunkoad@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]