โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
 

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •   นายวัชระ          บำรุงสงฆ์

  ประธานกรรมการ

     นายธวัช          เอื้อไพโรจน์ถาวร

  กรรมการ

     นายวรวัต         ตันติเฉลิมพันธุ์

  กรรมการ

     นายสุริยา         ฉิมพาลี

  กรรมการ

     นายชูศักดิ์        ประสพสิน

  กรรมการ

     นายจรัล           คำลาย

  กรรมการ

     นายกว้าง          กลิ่นศรีสุข

  กรรมการ

     นายสถาพร       ฟักสุก

  กรรมการ

     นางสุกัญญา     ประสมทรัพย์

  กรรมการ

     นายสมชาย       ทองสุข

  กรรมการ

     นายสมศักดิ์       ทองสุข

  กรรมการ

     นายนิพนธ์         เชิดชูณรงค์

  กรรมการ

     พระอธิการอนุชา  อคฺคธมฺโม

  กรรมการ

     นายณรงค์          อาบสุวรรณ

  กรรมการ

     นายวิญญู          คุณกันหา

  กรรมการและเลขานุการ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-17 13:34:03 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิญญู คุณกันหา
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายบุญส่ง แก้วดอนรี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางพรศิริ หังสวนัส

 • นางกองสิน เสริฐขุนทดสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,735
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-859210 อีเมล์: 36030066chaiyaphum3@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มนสิชา ภักดิ์จัตุรัส โทรศัพท์: 0924799583 อีเมล์: manasicha007@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]