โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
 

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.เด็กหญิงธัญญาภรณ์ พูนชัย ประธานนักเรียน

  2.เด็กหญิงณัฐพร ประเสริฐพงษ์ รองประธาน

  3.เด็กหญิงวรรณิสา เตินขุนทด รองประธาน

  4.เด็กหญิงปภาวรรณ ด่านลำมะจาก  เลขานุการ

  5.เด็กหญิงใบบุญ ขยันชม  ผู้ช่วยเลขานุการ

  6.เด็กหญิงนิชากรณ์ พูนสินทรัพย์ กรรมการ

  7.เด็กหญิงณัติยา ชวดสุวรรณ กรรมการ

  8.เด็กหญิงอาริษา จันทะคูณ กรรมการ

  9.เด็กหญิงเมธาวี เสาโกมุท กรรมการ

  10.เด็กหญิงพิชามญช์ นิวาศานนท์  กรรมการ

  11.เด็กหญิงจิดาภา ดู่มณี กรรมการ

  12.เด็กหญิงณัฐกานต์ ประเสริฐพงษ์ กรรมการ

  13.เด็กชายศุภชัย แปลกสันเทียะ กรรมการ

  14.เด็กชายนครินทร์ โสมขุนทด กรรมการ

  15.เด็กหญิงวรรณพร บุญเจริญ กรรมการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-17 13:34:03 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิญญู คุณกันหา
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายบุญส่ง แก้วดอนรี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางจุราภรณ์ เถียนหนู

 • นางสาวกิตติยา จรูญแสงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,739
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-859210 อีเมล์: 36030066chaiyaphum3@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มนสิชา ภักดิ์จัตุรัส โทรศัพท์: 0924799583 อีเมล์: manasicha007@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]