โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
 
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

  ลำดับที่

               ชื่อ-สกุล

  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

  ๑๐

  ๑๑

  ๑๒

  ๑๓

  ๑๔

  ๑๕

  ๑๖

  ๑๗

  นายบุสย์

  นายสาคร

  นายแสวง

  นายหวล

  นายทอง

  นายแสงอาย

  นายโนรี

  นายเพชร

  นายสุเทพ

  นายบรรจง

  นายสมศักดิ์

  นายสุพรม

  นายสมัต

  นายอุทัย

  นายสัมฤทธิ์

  นายทวีศักดิ์

  นายสนธยา

  หาญวิจิตร

  บำเหน็จพันธ์

  ศรแก้ว

  หาญสันเทียะ

  มีชำนาญ

  มะเดื่อชุมพร

  ประภาสโนบล

  ชีหรั่ง

  นพคุณ

  มาตรังศรี

  สิงหภัมพล

  พรมโสภา

  อาบสุวรรณ

  แป้นสันเทียะ

  แนวสุภาพ

  อริยานุวัฒน์

  คำอู

  พ.ศ. ๒๔๗๗ - ๒๔๘๓

  พ.ศ. ๒๔๘๓ - ๒๔๘๖

  พ.ศ. ๒๔๘๖ - ๒๔๘๙

  พ.ศ. ๒๔๘๙ - ๒๔๙๓

  พ.ศ. ๒๔๙๓ – ๒๔๙๕

  พ.ศ. ๒๔๙๕ – ๒๕๐๐

  พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๐๙

  พ.ศ. ๒๕๐๙ – ๒๕๑๔

  พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๑๖

  พ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๒๙

  พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๓๔

  พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๔๔

  พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๕

  พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๕

  พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘

  พ.ศ. ๒๕๕๘ –  ๒๕๖๒

  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-19 14:03:54 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสนธยา คำอู
 • แนะนำบุคลากร

 • นายนารายณ์ หร่ายขุนทด

 • นางวารยา อริยานุวัฒน์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,173
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-842781 อีเมล์: 36030082@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายทวีศักดิ์ อริยานุวัฒน์ โทรศัพท์: 0813604795 อีเมล์: ariyanuwatt@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]