• OIT
 • - คู่มือการประเมิน ITA ONLINE

 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

            โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เดิมชื่อว่า โรงเรียนนาละลายสามัคคี ก่อตั้งเมื่อ วันที่ ๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ โดยนายอำเภอบำเหน็จณรงค์ ชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น  ๑  หลัง โดยมี     นายเม้า   แจ่มเพ็ง    เป็นครูใหญ่คนแรก  โรงเรียนนี้เดิมสังกัดกลุ่มโรงเรียนโคกเริงรมย์   อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมา ต่อมา พ.ศ. ๒๕๑๖   ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนขึ้น ในบริเวณที่ดินของโรงเรียน  ในปัจจุบันโรงเรียนตั้งอยู่หมู่ที่ ๑  บ้านโคกเพชร ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

                      โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ปัจจุบันให้บริการนักเรียน ๓ หมู่บ้านหลักในระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ คือ บ้านโคกเพชร หมู่ที่๑, บ้านโคกพงาด  หมู่ที่ ๒ และบ้านคันฉูเก่า  หมู่ที่ ๕ และยังให้บริการนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอีก ได้แก่ บ้านโคกคึม หมู่ที่ ๓, บ้านซับยาง หมู่ที่ ๔, บ้านโคกตาเมา หมู่ที่ ๖ และบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการสอน  ๒  ระดับ  คือ ระดับปฐมวัย  ชั้นอนุบาล ๑(๔ ขวบ ) และอนุบาล  ๒(๕ ขวบ ), ระดับขั้นพื้นฐาน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ - ๖ (ช่วงชั้นที่ ๑ - ๒ ) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑– ๓ (ช่วงชั้นที่  ๓)


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-31 14:20:51 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปรีชา ไทยแท้
 • แนะนำบุคลากร

 • นางุผุสดี พรมเดื่อ

 • นายภูธเนศ ม่วงรามสถิติการเข้าเยี่ยมชม

108
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-870441 อีเมล์: 36030053@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: พิมพ์ชนก มาทะวงษ์ โทรศัพท์: 0864578941 อีเมล์: pimchanokm@kkumail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]