• OIT
 • - คู่มือการประเมิน ITA ONLINE

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ได้แต่งตั้งผู้ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโคกเพชรวทยาคาร อำเภอบำเหน็จณรงค์  ดังนี้

  ๑. นายบุญจาก  ไทยปราณีต

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ประธานคณะกรรมการ

  ๒. พระครูโพธิจันทวิมล

  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  กรรมการ

  ๓.นายศุภกิจ  เงินมี

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  กรรมการ

  ๔.นายโสภณ  สมัครการ

  ผู้แทนครู

  กรรมการ

  ๕. นางเพิ่ญพะโยม  ศรีทอง

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  ๖. นายทวี  บุญขุนทน

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  กรรมการ

  ๗. นางสมหมาย  แจ่มจำรัส

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  กรรมการ

  ๘. นางวัลย์ลิกา  ทุมเพชร

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  กรรมการ

  ๙. ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร

  กรรมการและเลขานุการ

  กรรมการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-31 14:20:51 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปรีชา ไทยแท้
 • แนะนำบุคลากร

 • นายภูธเนศ ม่วงราม

 • นายธนาเศษฐ์ เพ็ชรกลางสถิติการเข้าเยี่ยมชม

107
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-870441 อีเมล์: 36030053@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: พิมพ์ชนก มาทะวงษ์ โทรศัพท์: 0864578941 อีเมล์: pimchanokm@kkumail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]