• OIT
 • - คู่มือการประเมิน ITA ONLINE

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียนประกอบด้วย  

  ๑. เด็กชายณัฐชัย  ทูขุนทด ประธานนักเรียน  

  ๒.เด็กชายกฤษดา  เสนจัตุรัส  รองประธาน

  ๓.เด็กหญิงกวิตา  บอขุนทด  กรรมการนักเรียน

  ๔.เด็กหญิงนิตยา  สุขผล กรรมการนักเรียน

  ๕.เด็กหญิงวริศรา  ชัยโช กรรมการนักเรียน

   

  จิตอาสาจราจร    1. ด.ช.ธนภัทร    เปรมเพ็ชร  

  2. ด.ช.สราวุฒิ  มิ่งสันเที๊ยะ  

  3.ด.ช.โยธิน   ดูเชิดรัมย์  

  4. ด.ช.นพเก้า  โชติกลาง  

  5. ด.ช.ณัฐวุฒิ  ครบหมาย

  6.ด.ช.จัตวีร์  แพวขุนทด  

  7.ด.ช.กิตติศักดิ์  พรมเสนา

  8.ด.ช.วีระยุทธ  ยางนอก

  9.ด.ช.สามารถ  ปูคภาค


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-31 14:20:51 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปรีชา ไทยแท้
 • แนะนำบุคลากร

 • นางชมพูนุช นิพลรัมย์

 • นางนันทนา จันทร์กระจ่างสถิติการเข้าเยี่ยมชม

114
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-870441 อีเมล์: 36030053@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: พิมพ์ชนก มาทะวงษ์ โทรศัพท์: 0864578941 อีเมล์: pimchanokm@kkumail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]