• OIT
  • - คู่มือการประเมิน ITA ONLINE

  • โครงสร้างหน่วยงาน

  • ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-31 14:20:51 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายปรีชา ไทยแท้
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวธัญลักษณ์ ขนันไทย

  • นายธนาเศษฐ์ เพ็ชรกลางสถิติการเข้าเยี่ยมชม

124
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-870441 อีเมล์: 36030053@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: พิมพ์ชนก มาทะวงษ์ โทรศัพท์: 0864578941 อีเมล์: pimchanokm@kkumail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]