• OIT
 • - คู่มือการประเมิน ITA ONLINE

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  วิสัยทัศน์ของโรงเรียน  คือ ภายในปี ๒๕๕๙ โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานความรู้  คู่คุณธรรม  อนุรักษ์ภูมิปัญญา   รักษ์ความเป็นไทย   กายใจเข้มแข็ง  พัฒนาแหล่งเรียนรู้  สู่ประชาคมอาเซียน

   

  ปรัชญาโรงเรียน

  ชีวิตแห่งการเรียนรู้      เคียงคู่คุณธรรม   กายอยู่กับกิจ     จิตอยู่กับงาน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-31 14:20:51 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปรีชา ไทยแท้
 • แนะนำบุคลากร

 • นางวรานิต เชื่อมวรกุล

 • นางสาวธัญลักษณ์ ขนันไทยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

106
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-870441 อีเมล์: 36030053@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: พิมพ์ชนก มาทะวงษ์ โทรศัพท์: 0864578941 อีเมล์: pimchanokm@kkumail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]