• ประวัติโรงเรียน
 •               โรงเรียนตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2509 โดยชาวบ้านวังสมบูรณ์และบ้านวังตาลาดได้ส่งเรื่องจัดตั้งครั้งแรก
  เมื่อปี พ.ศ. 2506 กระทรวงศึกษาธิการไม่อนุมัติ ต่อมาปี พ.ศ. 2508 ชาวบ้านยื่นเรื่องเข้าไปใหม่
  กระทรวงศึกษาธิการจึงอนุมัติตามหนังสือที่ ชย.1479 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2509 โดยให้ชื่อโรงเรียนว่า
  “โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์สามัคคี”บนที่ดินของชาวบ้าน ซึ่งสงวนไว้เป็นที่สร้างโรงเรียน
  มีเนื้อที่ 16 ไร่ 3 ตารางวา มีขอบเขตดังนี้


  ทิศเหนือ จรดที่ดินวัดบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
  ทิศใต้ จรดที่ดินของนายล้อม ชอบใหญ่
  ทิศตะวันออก จรดที่ดินของนายสะอิ้ง ปังกระโทก
  ทิศตะวันตก จรดถนนสาธารณะของหมู่บ้าน

  ชาวบ้านวังตาลาดและบ้านวังสมบูรณ์ร่วมกันสร้างอาคารเรียน
  ซึ่งอาคารเรียนเป็นแบบศาลาโล่งไม่มีฝากันขนาดความกว้าง 9 เมตร ความยาว 10 เมตร เสาเหลี่ยม
  พื้นกระดาน หลังคามุงสังกระสี ได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2509 ต่อมาโรงเรียน
  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก “โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์สามัคคี”มาเป็น “โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
  ปี พ.ศ 2536โรงเรียนได้ัรับอนุมัติให้เปิดโรงเรียนขยายโอกาสเปิดสอนระดับชั้น อนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
  ครูใหญ่คนแรก นายปัญญา เพลงวัฒนา
  ในปี พ.ศ. 2530 นายทองเบิ้ม มีชำนาญ ย้ายมา ดำรงดำแหน่งอาจารย์ใหญ่
  25 กันยายน พ.ศ. 2535 นายเกษมศักดิ์ ผลดิลก ย้ายมา ดำรงดำแหน่งอาจารย์ใหญ่
  24 พฤษภาคม 2540 นายเกษมศักดิ์ ผลดิลก ดำรงดำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
  นายสมเกียรติ ชิดไธสง ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ระดับ 6
  1 พฤษภาคม 2548 นายฉลอง พัฒนกุลเดช ย้ายมาดำรงดำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
  17 กรกฎาคม 2549 นายพินิจ หงษ์พิมพ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
  28 พฤศจิกายน 2551-15 สิงหาคม 2561 นายปฏิวัติ เทียบอุ่น ย้ายมาดำรงดำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
      - รองผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นางอุไร จงกลาง ( 28 กุมภาพันธ์ 2554-2557)
      - รองผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นางสาวดอกไม้  ชินโคตร 
  ปัจจุบัน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน (ว่าง)
  ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน คือ นายเจน  พรมสอาด ( 16 สิงหาคม 2561-ปัจจุบัน)
   

  ข้อมูลอาคารสถานที่

  ประเภท
  แบบก่อสร้าง
  ปีที่ก่อสร้าง
  งบประมาณก่อสร้าง
  อาคารเรียน
  สปช.105/29
  พ.ศ.2539
  1640000 บาท
  อาคารเรียน
  สปช.105/29
  พ.ศ.2534
  -
  อาคารอเนกประสงค์
  321
  พ.ศ.2524
  131800 บาท
  อาคารอเนกประสงค์
  สปช.201/26
  พ.ศ.2532
  320000 บาท
  บ้านพักครู
  องค์การฯ
  พ.ศ.2523
  1020000 บาท
  บ้านพักครู
  สปช.303/28
  พ.ศ.2534
  862000บาท
  ส้วม
  องค์การฯ
  พ.ศ.2525
  49020
  ส้วม
  สปช.601/26
  พ.ศ.2529
  20000
  ส้วม
  สปช.602/26
  พ.ศ.2532
  100000
  บ่อเสี้ยงปลา
  -
  พ.ศ.2534
  20000 บาท (งบจัดหาเอง)
  ถังเก็บน้ำฝน
  ผ.33
  -
  40000 บาท
  ถังเก็บน้ำฝน
  ผ.33
  พ.ศ.2532
  43000 บาท
  อาคารเรียน
  ค.ส.ล 2 ชั้น จำนวน 4 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง
  ระยะเวลา 5 ก.พ. ถึง 5 ส.ค. 2551
  2187000 บาท
  โรงเรียนสาขา
  ***อนึ่ง โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ มีโรงเรียนสาขา 1 แห่ง
  คือ โรงเรียน บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ (สาขาบ้านวังบายศรี)ห่างจากโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1.3 กม.

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-17 13:33:59 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเจน พรมสอาด
 • แนะนำบุคลากร

 • นายวินัย พัฒนกุลเดช

 • นางกัญญาลักษณ์ แดขุนทดสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,879
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-870439 อีเมล์: wangtalad@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศักดิ์ศิริ มีชาลี โทรศัพท์: 0985958776 อีเมล์: saksiri.306.3950@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]