โรงเรียนบ้านไทรงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
 
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ประวัติโรงเรียน
 •  

   

  ข้อมูลพื้นฐาน

                                                               

  ๑.  ข้อมูลทั่วไป

  ชื่อโรงเรียนบ้านไทรงาม  ที่ตั้ง บ้านไทรงาม  หมู่ ๗  ตำบลโป่งนก  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ โทรศัพท์ -  โทรสาร -   e –Mail 36036148@chaiyaphum3.go.th Website bsn.chaiyaphum3. go.th เปิดสอนระดับปฐมวัย(อนุบาล ๒ ) ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  เนื้อที่   ๒๓  ไร่   ๒   งาน  -   ตารางวา  เขตพื้นที่บริการ บ้านไทรงาม  ตำบลโป่งนก  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ

   

  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

  บ้านไทรงามเป็นหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นใหม่ เมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๕๒๐ นักเรียนในหมู่บ้านไทรงามต้องไปเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านสะพานยาว  ซึ่งตั้งอยู่ห่าง  ๓  กิโลเมตร  ต่อมาได้ตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านสะพานยาว โดยชาวบ้านช่วยกันบริจาคเงินซื้อที่ดินจำนวน  ๒๓ ไร่  ๒  งาน โดยมี พ่อลี  ผลมิ่ง, พ่อสม  ทองชา  พ่อวัน  ทิ้งแสน เป็นผู้บริจาคที่ดิน  เมื่อวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๓๒  โดยในปี  ๒๕๓๒ – ๒๕๓๔ ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น   ป.๑ – ป. ๔ ปีการศึกษา ๒๕๓๕   ได้รับงบประมาณ  สร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.  ๑๐๒/๒๖  ปีการศึกษา  ๒๕๓๗ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑–ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ในวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๓๗  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติได้อนุมัติให้ตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ  มีชื่อว่าโรงเรียนบ้านไทรงาม  กลุ่มโรงเรียนโป่งนก – สะพานหิน  สปอ.  เทพสถิต  สปจ.  ชัยภูมิ  สปช. ปีการศึกษา  ๒๕๓๘ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และปีการศึกษา ๒๕๓๙  เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ จนถึงปัจจุบัน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-17 13:36:16 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายบุญเรือง ดียางหวาย
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนพมณี จงเพียร

 • นางสาวสุรีรัตน์ ภิรมย์กิจสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,704
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-870162 อีเมล์: 36030148@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: สุนันทา สิงห์มี โทรศัพท์: 0839494855 อีเมล์: krukai.sunanta_singmi@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]