• กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbackoffice.onec.go.th%2Fuploaded%2FCategory%2FLaws%2Ftay%2F0701-d-500125.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0eFWdkjsgSpur7CApaC5YkgFlhrlpg-HWjQK_1IpY-B7DXzVSc7_xYkqo&h=AT0xVjLUWZiyo-TvRyRHwFKnCeVrua9oMsjC_nmVe-LFfTFZec07Y_mlGvcxrjUu9aAtnmesK0ePSGYpsJXSRUGjXvvyOZ91eV8PYpXWELlRlOViUhTvEQkCOF8jlAyF8WGMLA


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-31 15:15:29 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายนพรัตน์ มุกดา
  • แนะนำบุคลากร

  • นายถนอม จ่าทันสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,575
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหัวหนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 0845514243 อีเมล์: 36030112@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: วิรันต์ หมั่นจิตร โทรศัพท์: 0856466762 อีเมล์: wiran2014@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]