• กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

   

            โรงเรียนบ้านหนองจาน จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๔๘๖ แต่ก่อนได้นามว่า“โรงเรียนประชาบาลตำบลหนองบัวบาน ๙ (หนองจาน)” นายอำเภอเป็นผู้จัดตั้งขึ้นอาศัยเงินงบประมาณของทางราชการ มี นายผาย รุจาคม เป็นครูใหญ่คนแรกจัดการเรียนการสอนตามประมวลและหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการสอนเรื่อยมาจนถึงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๔๙๖ ทางราชการเห็นว่ามีจำนวนนักเรียนน้อยเกินไป คือนักเรียน ๑๘ คน ต่อครู ๒ คน ทางราชการจึงได้ยกเลิกกิจการของโรงเรียนนี้และได้ไปทำการเปิดใหม่ที่โรงเรียนบ้านหนองตานาในตำบลและอำเภอเดียวกัน  โดยโอนกิจการของโรงเรียนนี้ไปทั้งหมด

            ครั้นต่อมาปีพ.ศ.๒๕๐๗ หมู่บ้านหนองจานมีจำนวนพลเมืองมากขึ้น มีจำนวนนักเรียนพอที่จะตั้งโรงเรียนนี้ได้อีก นายเหลี่ยม ชาติชนะ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น จึงได้ชักชวนราษฎรในหมู่บ้านก่อสร้างอาคารเรียนขึ้น ๑ หลัง ขนาด ๘X๑๒ เมตร จำนวน ๒ ห้องเรียน เป็นแบบ ป. ๑ ซ. ใต้ถุนเตี้ย และมีพระครูพุทธิการชโยดม รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ ในสมัยนั้นและคณะได้มาร่วมก่อสร้างอาคารเรียนด้วยโดยไม่ได้อาศัยเงินงบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด นายผาย รุจาคม ซึ่งเป็นประธานกลุ่มได้จัดทำเรื่องราวขอจัดตั้งโรงเรียนนี้อีกครั้ง โดยเสนอผ่านนายอำเภอ ทางราชการก็อนุญาตให้เปิดเรียนได้ ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๐๙ โดยมีนายอำเภอเป็นประธานดำเนินการเรียนการสอนตามประมวลหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถม ศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยมีนายมหันต์ ชัยพันธ์ เป็นครูใหญ่จนถึงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๒๙  ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับอนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียนหลังเก่าแบบ ป.๑ ซ (ใต้ถุนเตี้ย) ปัจจุบันมี  ผู้อำนวยการโรงเรียนและเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๓๐ คน

  อาณาเขตของโรงเรียนบ้านหนองจาน

   

  ทิศเหนือ             จดทางสาธารณะประโยชน์         ความยาว         ๔๒๘             เมตร

  ทิศใต้                จดที่สาธารณะประโยชน์            ความยาว         ๓๕๒.๕๐        เมตร

  ทิศตะวันออก        จดที่ดินหมายเลข  ๔๐              ความยาว         ๑๖๕             เมตร

  ทิศตะวันตก         จดที่ดินหมายเลข  ๘๔              ความยาว         ๒๕๐             เมตร

  ตาม น.ส.๓ ก.หมายเลข ๙๒๘ รับขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ แปลงที่ ช.ย. ๔๓๙ (๓๐๗๗๐) และ หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ชย.๑๕๗๔ ที่ดินเลขที่ ๘๕ จำนวน ๕๑ ไร่ ๒ งาน ๒๑ ตารางวา

  ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๕


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-17 13:32:35 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางปิยนาถ อนุภาวาลย์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอนงค์ สิงสุพันธ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,107
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองจาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-870223 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: พุทธชาติ สีดำ โทรศัพท์: 0643381557 อีเมล์: puttachat.se@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]