• กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

             “ภายในปี  ๒๕๖๐  โรงเรียนบ้านหนองจาน  เป็นโรงเรียนที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมือที่ดีของสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    ร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ”

   

   

  ปรัชญา

            ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญยิ่ง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-17 13:32:35 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางปิยนาถ อนุภาวาลย์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอนงค์ สิงสุพันธ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,106
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองจาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-870223 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: พุทธชาติ สีดำ โทรศัพท์: 0643381557 อีเมล์: puttachat.se@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]