• ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านท่าโป่ง        ตั้งอยู่ที่  บ้านท่าโป่ง    หมู่ที่  ๔  ถนนชัยภูมิ – นครสวรรค์ ตำบลวังตะเฆ่     อำเภอหนองบัวระเหว    จังหวัดชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  ๓๖๒๕๐  โทรศัพท์  ๐๔๔-๘๗๐๔๒๗  e-mail   36030103@chaiyaphum3.go.th    website    http://btp.chaiyaphum3.go.th/  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ  เขต ๓  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  ชั้นอนุบาลปีที่  ๒  ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดตั้งเมื่อวันที่   ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๑๖ โดยกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  เริ่มแรกจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษา ๑-๔  มีนักเรียนทั้งสิ้น ๓๐  คน มีนาย  สด  จริยพันธ์  เป็นครูใหญ่คนแรก   อาคารเรียนได้จากบ้านพักคนงานของโรงเลื่อยห้วยยายจิ๋วยกให้    ซึ่งปัจจุบันอาคารหลังนี้ได้รื้อไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นแล้ว  


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-14 21:02:30 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ดร.ไพโรจน์ เคนวิเศษ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางธิติพร ศรีจันดา
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ว่าที่ ร.ต.พร้อมพงษ์ วงษ์พุฒ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายจรูญ ดีสมบัติ

 • นางสาวปฐมาวดี ศรีรักษาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

63,659
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-870427 อีเมล์: 36030103@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: กมลนัทธ์ บางชัยศิริวัฒน์ โทรศัพท์: 0886103339 อีเมล์: kwan.ict1980@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]