• คณะกรรมการนักเรียน
 • ประธานนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ประจำปีการศึกษา 2563 คือ

  นายภาคิน เจริญวัย ม.5/1 ประธานสภานักเรียน

  ดำเนินงานโดย ทีมงานคณะกรรมการ สภานักเรียนชั้น ม.5 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

  ประธานคณะกรรมการนักเรียน

  นายภาคิน  เจริญวัย

  รองประธานคณะกรรมการนักเรียน

  นางสาวอมรรัตน์  ทองเปิ่ง

  นางสาวนภาพร  แมลงภู่

  เหรัญญิก

  นางสาวน้ำทิพย์  พิณโสดา

  ผู้ช่วยเหรัญญิก

  นางสาวปิยฉัตร  บันดิษเสน

  เลขานุการ

  นางสาวนวรัตน์  เจริญสุข

  ผู้ช่วยเลขานุการ

  นายณัฐพงษ์  มิตรชื่น

  หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

  นายธนวัฒน์  ภูขาว

  หัวหน้าฝ่ายวินัย

  นางสาววาสนา  ไพรกระโทก

  หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

  นายณัฐภูมิ เลิศคอนสาร

  หัวหน้าฝ่ายปฏิคม

  นางสาวธิดารัตน์  สิงห์ขรอาด

  หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนศึกษา

  นายนพพล  จันทมา

  หัวหน้าฝ่ายเขตรับผิดเขต

  นางสาวอรอุมา  หารดี

  หัวหน้าฝ่ายประสานงานชุมชน

  นางสาวสุพัตรา จำปาเหล็ก

  หัวหน้าฝ่ายจราจร

  นายเจษฎา  ผาสุก

   

   

                 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-14 21:02:30 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ดร.ไพโรจน์ เคนวิเศษ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางธิติพร ศรีจันดา
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ว่าที่ ร.ต.พร้อมพงษ์ วงษ์พุฒ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายธนวัฒน์ คำเบ้าเมือง

 • นายจรูญ ดีสมบัติสถิติการเข้าเยี่ยมชม

63,663
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-870427 อีเมล์: 36030103@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: กมลนัทธ์ บางชัยศิริวัฒน์ โทรศัพท์: 0886103339 อีเมล์: kwan.ict1980@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]