โรงเรียนบ้านหนองดินดำ


ประวัติโรงเรียนบ้านหนองดินดำ

 

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ  ติดถนนสายบ้านค่าย-เนินสง่า-บ้านละหานบนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข ชย ๒๒๕ นส.๓ ก เลขที่ ๒๔๐๕ มีพื้นที่ ๑๔ ไร่ ๒ งาน ๒๙ ตารางวา  เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๐๖ โดยมี นายสุริย์  รุจาคม เป็นครูใหญ่คนแรก  ในระยะแรกได้ใช้วัดบ้านหนองดินดำเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน   ต่อมานายสอน แก้วลิ้นไม้ ราษฎรบ้านหนองดินดำได้มอบที่ดินที่ตั้งปัจจุบันให้เป็นสมบัติของโรงเรียน 

                   ปี พ.ศ. ๒๕๑๕  ได้รับงบประมาณจากทางราชการจำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท จัดสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ซ  ใต้ถุนเตี้ย ขนาด ๓ ห้องเรียน กว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๗ เมตร ก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๑๕  ต่อมาได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูอีก ๑ หลัง ปัจจุบันได้ทำการรื้อถอนเพราะมีสภาพทรุดโทรมจนไม่สามารถใช้การได้

                   ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้รับงบประมาณจากทางราชการจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท สร้างส้วมแบบ สปช. ๒๐๖/๒๕๒๙ จำนวน ๑ หลัง

                   ปีการศึกษา ๒๕๓๐  เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

                   ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับเงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท สร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์  พื้นคอนกรีต ๑ สนาม

                   ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับเงินบริจาคจากคณะครูและชาวบ้าน จำนวน ๔๐,๐๐๐  บาท  สร้างอาคารเอนกประสงค์ ๑ หลัง

ทิศเหนือ                            ติดต่อ                           บ้านหนองไข่น้ำ

ทิศตะวันออก                    ติดต่อ                           บ้านหนองโพธิ์

ทิศตะวันตก                      ติดต่อ                            บ้านบะเสียว

ทิศใต้                                ติดต่อ                             บ้านตาเนิน

                   เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ โรงเรียนประสบอัคคีภัย ทำให้อาคารเรียนแบบ ป.๑ ซ  ซึ่งเป็นอาคารเรียนถาวรที่มีอยู่หลังเดียวเสียหายทั้งหลัง พร้อมสื่อการเรียนการสอนและวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ เสียหายทั้งหมด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๑/๒๖ ในราคา ๑,๒๐๕,๐๐๐ บาท ทดแทน สร้างเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน

                  ปัจจุบันจัดการเรียนการสอน ๒ ระดับ คือ ระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาล ๑-๒) และระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖) มีนายสมชาย ขอสินกลาง ทำหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชนด้วยดีตลอดมาจึงทำให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายสมชาย ขอสินกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองดินดำ

นายวิศรุต สิงห์นอก
นางบังอร สุขสว่าง

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนบ้านหนองดินดำ เครือข่าย: ตาเนินกะฮาด โทรศัพท์: 044-870226 อีเมล์: 36030174@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นริศรา ไม้สันเทียะ โทรศัพท์: 0870084203 อีเมล์: koi_mai@live.com