โรงเรียนบ้านวังพง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
 

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1.นายคงเดช  ชัยนา                           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                    ประธานกรรมการ

  2.นายสุนันท์  ฤทธิ์จรูญ                       ผู้แทนผู้ปกครอง                                กรรมการ

  3.นายปิยวัฒน์  ยศคำลือ                     ผู้แทนครู                                         กรรมการ

  4.นางสมประสงค์  เชื้อมีแรง                  ผู้แทนองค์กรชุมชน                            กรรมการ

  5.นางณรงค์  ชัยนา                            ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            กรรมการ

  6.นายพนทอง  หาญณรงค์                    ผู้แทนศิษย์เก่า                                 กรรมการ

  7.นายแหล่  พรามจร                          ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                            กรรมการ

  8.นายโชคชัย  สุขโข                          ผู้ทรงคุณวุฒิ                                    กรรมการ

  9.นางสาวจันทร์เพ็ญ  วรรณขาว             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังพง                กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-17 13:36:33 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นายปิยวัฒน์ ยศคำลือสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,890
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านวังพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์: 36030192@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายปิยวัฒน์ ยศคำลือ โทรศัพท์: 0999539419 อีเมล์: cigaretza@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]