• OIT
 • - คู่มือการประเมิน ITA ONLINE

 • ข้อมูลนักเรียน

 • ชั้น/เพศ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  ห้องเรียน
  อนุบาล 1
  0
  0
  0
  0
  อนุบาล 2
  4
  8
  12
  1
  อนุบาล 3
  10
  5
  15
  1
  รวม อนุบาล
  14
  13
  27
  2
  ประถมศึกษาปีที่ 1
  9
  7
  16
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 2
  7
  9
  16
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 3
  11
  12
  23
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 4
  10
  4
  14
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 5
  10
  12
  22
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 6
  10
  16
  26
  1
  รวมประถม
  57
  60
  117
  6
  มัธยมศึกษาปีที่ 1
  26
  13
  39
  1
  มัธยมศึกษาปีที่ 2
  16
  18
  34
  1
  มัธยมศึกษาปีที่ 3
  20
  17
  37
  1
  รวมมัธยมต้น
  62
  48
  110
  3
  มัธยมศึกษาปีที่ 4
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 5
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 6
  0
  0
  0
  0
  ปวช.1
  0
  0
  0
  0
  ปวช.2
  0
  0
  0
  0
  ปวช.3
  0
  0
  0
  0
  รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
  0
  0
  0
  0
  รวมทั้งหมด
  133
  121
  254
  11

  ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

  Loading...

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปรีชา ไทยแท้
 • แนะนำบุคลากร

 • นายธนาเศษฐ์ เพ็ชรกลาง

 • นางสาวธัญลักษณ์ ขนันไทยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

119
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-870441 อีเมล์: 36030053@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: พิมพ์ชนก มาทะวงษ์ โทรศัพท์: 0864578941 อีเมล์: pimchanokm@kkumail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]