โรงเรียนในโครงการ DLIT ปี 2556-2557

ที่
เขตพื้นที่การศึกษา
จำนวนโรงเรียน
หมายเหตุ
1 กระบี่ 146
2 กรุงเทพมหานคร 40
3 กาญจนบุรี เขต 1 116
4 กาญจนบุรี เขต 2 27
5 กาญจนบุรี เขต 3 82
6 กาญจนบุรี เขต 4 92
7 กาฬสินธุ์ เขต 1 170
8 กาฬสินธุ์ เขต 2 168
9 กาฬสินธุ์ เขต 3 183
10 กำแพงเพชร เขต 1 202
11 กำแพงเพชร เขต 2 186
12 ขอนแก่น เขต 1 149
13 ขอนแก่น เขต 2 207
14 ขอนแก่น เขต 3 181
15 ขอนแก่น เขต 4 170
16 ขอนแก่น เขต 5 242
17 จันทบุรี เขต 2 99
18 ฉะเชิงเทรา เขต 1 138
19 ฉะเชิงเทรา เขต 2 149
20 ชลบุรี เขต 1 83
21 ชลบุรี เขต 2 112
22 ชลบุรี เขต 3 80
23 ชัยนาท 175
24 ชัยภูมิ เขต 1 236
25 ชัยภูมิ เขต 2 255
26 ชัยภูมิ เขต 3 192
27 ชุมพร เขต 1 108
28 ชุมพร เขต 2 31
29 ตรัง เขต 1 126
30 ตรัง เขต 2 134
31 ตราด 107
32 ตาก เขต 1 8
33 ตาก เขต 2 1
34 นครนายก 130
35 นครปฐม เขต 1 124
36 นครปฐม เขต 2 122
37 นครพนม เขต 1 260
38 นครพนม เขต 2 184
39 นครราชสีมา เขต 1 143
40 นครราชสีมา เขต 2 175
41 นครราชสีมา เขต 3 181
42 นครราชสีมา เขต 4 178
43 นครราชสีมา เขต 5 214
44 นครราชสีมา เขต 6 180
45 นครราชสีมา เขต 7 225
46 นครศรีธรรมราช เขต 1 109
47 นครศรีธรรมราช เขต 2 194
48 นครศรีธรรมราช เขต 3 235
49 นครศรีธรรมราช เขต 4 132
50 นครสวรรค์ เขต 1 141
51 นครสวรรค์ เขต 2 147
52 นครสวรรค์ เขต 3 197
53 นนทบุรี เขต 1 33
54 นนทบุรี เขต 2 64
55 นราธิวาส เขต 1 148
56 นราธิวาส เขต 2 118
57 นราธิวาส เขต 3 76
58 น่าน เขต 1 143
59 น่าน เขต 2 4
60 บึงกาฬ 210
61 บุรีรัมย์ เขต 1 200
62 บุรีรัมย์ เขต 2 231
63 บุรีรัมย์ เขต 3 217
64 บุรีรัมย์ เขต 4 193
65 ปทุมธานี เขต 1 103
66 ปทุมธานี เขต 2 67
67 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 121
68 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 88
69 ปราจีนบุรี เขต 1 120
70 ปราจีนบุรี เขต 2 113
71 ปัตตานี เขต 1 137
72 ปัตตานี เขต 2 113
73 ปัตตานี เขต 3 67
74 พระนครศรีอยุธยา เขต 1 180
75 พระนครศรีอยุธยา เขต 2 161
76 พะเยา เขต 1 1
77 พะเยา เขต 2 65
78 พังงา 97
79 พัทลุง เขต 1 118
80 พัทลุง เขต 2 109
81 พิจิตร เขต 1 137
82 พิจิตร เขต 2 129
83 พิษณุโลก เขต 1 121
84 พิษณุโลก เขต 2 129
85 พิษณุโลก เขต 3 163
86 ภูเก็ต 49
87 มหาสารคาม เขต 1 188
88 มหาสารคาม เขต 2 222
89 มหาสารคาม เขต 3 142
90 มุกดาหาร 244
91 ยะลา เขต 1 112
92 ยะลา เขต 2 68
93 ยะลา เขต 3 32
94 ยโสธร เขต 1 190
95 ยโสธร เขต 2 186
96 ระนอง 80
97 ระยอง เขต 1 115
98 ระยอง เขต 2 80
99 ราชบุรี เขต 1 174
100 ราชบุรี เขต 2 147
101 ร้อยเอ็ด เขต 1 229
102 ร้อยเอ็ด เขต 2 329
103 ร้อยเอ็ด เขต 3 212
104 ลพบุรี เขต 1 160
105 ลพบุรี เขต 2 140
106 ลำปาง เขต 1 103
107 ลำปาง เขต 2 125
108 ลำปาง เขต 3 89
109 ลำพูน เขต 1 2
110 ลำพูน เขต 2 60
111 ศรีสะเกษ เขต 1 258
112 ศรีสะเกษ เขต 2 182
113 ศรีสะเกษ เขต 3 198
114 ศรีสะเกษ เขต 4 210
115 สกลนคร เขต 1 174
116 สกลนคร เขต 2 251
117 สกลนคร เขต 3 179
118 สงขลา เขต 1 137
119 สงขลา เขต 2 125
120 สงขลา เขต 3 195
121 สตูล 160
122 สพม เขต 1 67
123 สพม เขต 10 54
124 สพม เขต 11 62
125 สพม เขต 12 89
126 สพม เขต 13 43
127 สพม เขต 14 27
128 สพม เขต 15 43
129 สพม เขต 16 52
130 สพม เขต 17 35
131 สพม เขต 18 50
132 สพม เขต 19 51
133 สพม เขต 2 52
134 สพม เขต 20 60
135 สพม เขต 21 54
136 สพม เขต 22 80
137 สพม เขต 23 45
138 สพม เขต 24 52
139 สพม เขต 25 77
140 สพม เขต 26 34
141 สพม เขต 27 58
142 สพม เขต 28 82
143 สพม เขต 29 81
144 สพม เขต 3 45
145 สพม เขต 30 36
146 สพม เขต 31 47
147 สพม เขต 32 65
148 สพม เขต 33 83
149 สพม เขต 34 41
150 สพม เขต 35 45
151 สพม เขต 36 58
152 สพม เขต 37 41
153 สพม เขต 38 45
154 สพม เขต 39 56
155 สพม เขต 4 41
156 สพม เขต 40 37
157 สพม เขต 41 62
158 สพม เขต 42 58
159 สพม เขต 5 60
160 สพม เขต 6 50
161 สพม เขต 7 42
162 สพม เขต 8 55
163 สพม เขต 9 61
164 สมุทรปราการ เขต 1 68
165 สมุทรปราการ เขต 2 70
166 สมุทรสงคราม 72
167 สมุทรสาคร 103
168 สระบุรี เขต 1 125
169 สระบุรี เขต 2 139
170 สระแก้ว เขต 1 145
171 สระแก้ว เขต 2 118
172 สิงห์บุรี 104
173 สุพรรณบุรี เขต 1 139
174 สุพรรณบุรี เขต 2 134
175 สุพรรณบุรี เขต 3 120
176 สุราษฎร์ธานี เขต 1 114
177 สุราษฎร์ธานี เขต 2 175
178 สุราษฎร์ธานี เขต 3 149
179 สุรินทร์ เขต 1 294
180 สุรินทร์ เขต 2 219
181 สุรินทร์ เขต 3 234
182 สุโขทัย เขต 1 117
183 สุโขทัย เขต 2 163
184 หนองคาย เขต 1 151
185 หนองคาย เขต 2 104
186 หนองบัวลำภู เขต 1 210
187 หนองบัวลำภู เขต 2 100
188 อำนาจเจริญ 249
189 อุดรธานี เขต 1 226
190 อุดรธานี เขต 2 192
191 อุดรธานี เขต 3 202
192 อุดรธานี เขต 4 143
193 อุตรดิตถ์ เขต 1 171
194 อุตรดิตถ์ เขต 2 78
195 อุทัยธานี เขต 1 83
196 อุทัยธานี เขต 2 31
197 อุบลราชธานี เขต 1 189
198 อุบลราชธานี เขต 2 201
199 อุบลราชธานี เขต 3 198
200 อุบลราชธานี เขต 4 143
201 อุบลราชธานี เขต 5 244
202 อ่างทอง 145
203 เชียงราย เขต 1 99
204 เชียงราย เขต 2 72
205 เชียงราย เขต 3 139
206 เชียงราย เขต 4 144
207 เชียงใหม่ เขต 1 75
208 เชียงใหม่ เขต 2 116
209 เชียงใหม่ เขต 3 146
210 เชียงใหม่ เขต 4 59
211 เชียงใหม่ เขต 5 1
212 เชียงใหม่ เขต 6 1
213 เพชรบุรี เขต 1 92
214 เพชรบุรี เขต 2 126
215 เพชรบูรณ์ เขต 1 142
216 เพชรบูรณ์ เขต 2 149
217 เพชรบูรณ์ เขต 3 193
218 เลย เขต 1 149
219 เลย เขต 2 150
220 เลย เขต 3 87
221 แพร่ เขต 1 100
222 แพร่ เขต 2 118
223 แม่ฮ่องสอน เขต 1 135
224 แม่ฮ่องสอน เขต 2 22
copyright@2018 : ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Learning Thailand | DL Thailand )
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 7 กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300
Phone | Fax: (+66) 02-281-6071 eMail : staff@dlthailand.com