โรงเรียนในโครงการ DLTV ปี 2557

ที่
เขตพื้นที่การศึกษา
จำนวนโรงเรียน
จานดาวเทียม
เครื่องรับสัญญาณ
led 32 นิ้ว
Harddisk 2 TB
1 สพป.กระบี่ 97 105 350 582 97
2 สพป.กรุงเทพมหานคร 1 1 2 6 1
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 65 45 188 390 65
4 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 44 42 154 264 44
5 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 24 49 117 144 24
6 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 42 42 159 252 42
7 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 122 110 441 732 122
8 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 100 92 369 600 100
9 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 117 143 475 702 117
10 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 112 156 539 672 112
11 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 111 86 368 666 111
12 สพป.ขอนแก่น เขต 1 102 77 331 612 102
13 สพป.ขอนแก่น เขต 2 143 111 482 858 143
14 สพป.ขอนแก่น เขต 3 146 114 448 876 146
15 สพป.ขอนแก่น เขต 4 129 135 458 774 129
16 สพป.ขอนแก่น เขต 5 153 130 505 918 153
17 สพป.จันทบุรี เขต 1 46 50 171 276 46
18 สพป.จันทบุรี เขต 2 41 44 163 246 41
19 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 56 95 275 336 56
20 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 74 80 267 444 74
21 สพป.ชลบุรี เขต 1 16 19 64 96 16
22 สพป.ชลบุรี เขต 2 49 51 174 294 49
23 สพป.ชลบุรี เขต 3 6 10 24 36 6
24 สพป.ชัยนาท 116 89 356 696 116
25 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 160 173 571 960 160
26 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 163 117 497 978 163
27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 122 97 397 732 122
28 สพป.ชุมพร เขต 1 60 31 168 360 60
29 สพป.ชุมพร เขต 2 71 65 241 426 71
30 สพป.ตรัง เขต 1 74 51 205 444 74
31 สพป.ตรัง เขต 2 59 35 168 354 59
32 สพป.ตราด 52 44 176 312 52
33 สพป.ตาก เขต 1 63 28 160 378 63
34 สพป.ตาก เขต 2 24 19 62 144 24
35 สพป.นครนายก 77 66 261 462 77
36 สพป.นครปฐม เขต 1 52 55 187 312 52
37 สพป.นครปฐม เขต 2 46 56 190 276 46
38 สพป.นครพนม เขต 1 162 127 513 972 162
39 สพป.นครพนม เขต 2 86 90 315 516 86
40 สพป.นครราชสีมา เขต 1 58 38 186 348 58
41 สพป.นครราชสีมา เขต 2 85 72 287 510 85
42 สพป.นครราชสีมา เขต 3 92 60 265 552 92
43 สพป.นครราชสีมา เขต 4 92 63 266 552 92
44 สพป.นครราชสีมา เขต 5 127 130 458 762 127
45 สพป.นครราชสีมา เขต 6 112 94 370 672 112
46 สพป.นครราชสีมา เขต 7 112 70 325 672 112
47 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 80 85 291 480 80
48 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 97 67 270 582 97
49 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 168 101 463 1008 168
50 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 69 59 222 414 69
51 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 118 111 397 708 118
52 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 81 94 292 486 81
53 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 143 129 485 858 143
54 สพป.นนทบุรี เขต 1 1 2 6 6 1
55 สพป.นนทบุรี เขต 2 14 13 50 84 14
56 สพป.นราธิวาส เขต 1 28 36 105 168 28
57 สพป.นราธิวาส เขต 2 24 26 87 144 24
58 สพป.นราธิวาส เขต 3 14 20 64 84 14
59 สพป.น่าน เขต 1 159 159 548 954 159
60 สพป.น่าน เขต 2 102 79 344 612 102
61 สพป.บึงกาฬ 82 76 289 492 82
62 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 103 90 354 618 103
63 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 89 95 337 534 89
64 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 82 75 297 492 82
65 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 96 111 356 576 96
66 สพป.ปทุมธานี เขต 1 31 28 104 186 31
67 สพป.ปทุมธานี เขต 2 15 9 38 90 15
68 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 63 58 219 378 63
69 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 42 61 186 252 42
70 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 86 47 242 516 86
71 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 60 56 189 360 60
72 สพป.ปัตตานี เขต 1 41 65 182 246 41
73 สพป.ปัตตานี เขต 2 49 69 201 294 49
74 สพป.ปัตตานี เขต 3 20 32 90 120 20
75 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 90 66 285 540 90
76 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 90 83 307 540 90
77 สพป.พะเยา เขต 1 82 75 269 492 82
78 สพป.พะเยา เขต 2 97 78 280 582 97
79 สพป.พังงา 92 67 262 552 92
80 สพป.พัทลุง เขต 1 66 43 191 396 66
81 สพป.พัทลุง เขต 2 44 30 137 264 44
82 สพป.พิจิตร เขต 1 105 77 338 630 105
83 สพป.พิจิตร เขต 2 105 87 338 630 105
84 สพป.พิษณุโลก เขต 1 72 62 231 432 72
85 สพป.พิษณุโลก เขต 2 73 54 233 438 73
86 สพป.พิษณุโลก เขต 3 94 106 355 564 94
87 สพป.ภูเก็ต 9 9 31 54 9
88 สพป.มหาสารคาม เขต 1 144 116 468 864 144
89 สพป.มหาสารคาม เขต 2 146 124 488 876 146
90 สพป.มหาสารคาม เขต 3 98 63 288 588 98
91 สพป.มุกดาหาร 139 134 496 834 139
92 สพป.ยะลา เขต 1 37 56 151 222 37
93 สพป.ยะลา เขต 2 15 21 61 90 15
94 สพป.ยะลา เขต 3 13 19 52 78 13
95 สพป.ยโสธร เขต 1 136 92 394 816 136
96 สพป.ยโสธร เขต 2 124 85 388 744 124
97 สพป.ระนอง 34 33 123 204 34
98 สพป.ระยอง เขต 1 23 25 86 138 23
99 สพป.ระยอง เขต 2 32 37 120 192 32
100 สพป.ราชบุรี เขต 1 108 136 420 648 108
101 สพป.ราชบุรี เขต 2 68 85 248 408 68
102 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 165 190 641 990 165
103 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 216 205 767 1296 216
104 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 126 132 450 756 126
105 สพป.ลพบุรี เขต 1 115 97 347 690 115
106 สพป.ลพบุรี เขต 2 77 74 264 462 77
107 สพป.ลำปาง เขต 1 100 93 331 600 100
108 สพป.ลำปาง เขต 2 107 68 287 642 107
109 สพป.ลำปาง เขต 3 82 66 287 492 82
110 สพป.ลำพูน เขต 1 113 84 342 678 113
111 สพป.ลำพูน เขต 2 63 48 189 378 63
112 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 154 134 513 924 154
113 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 107 79 319 642 107
114 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 91 86 315 546 91
115 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 85 67 199 510 85
116 สพป.สกลนคร เขต 1 56 47 182 336 56
117 สพป.สกลนคร เขต 2 135 90 427 810 135
118 สพป.สกลนคร เขต 3 77 88 285 462 77
119 สพป.สงขลา เขต 1 77 58 232 462 77
120 สพป.สงขลา เขต 2 67 41 204 402 67
121 สพป.สงขลา เขต 3 67 90 257 402 67
122 สพป.สตูล 72 102 297 432 72
123 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 13 24 51 78 13
124 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 17 22 82 102 17
125 สพป.สมุทรสงคราม 46 43 151 276 46
126 สพป.สมุทรสาคร 27 20 80 162 27
127 สพป.สระบุรี เขต 1 78 70 259 468 78
128 สพป.สระบุรี เขต 2 66 86 284 396 66
129 สพป.สระแก้ว เขต 1 73 71 259 438 73
130 สพป.สระแก้ว เขต 2 50 33 148 300 50
131 สพป.สิงห์บุรี 79 50 248 474 79
132 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 85 82 288 510 85
133 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 69 104 288 414 69
134 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 76 95 316 456 76
135 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 55 44 166 330 55
136 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 95 48 247 570 95
137 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 80 51 231 480 80
138 สพป.สุรินทร์ เขต 1 122 101 388 732 122
139 สพป.สุรินทร์ เขต 2 106 76 299 636 106
140 สพป.สุรินทร์ เขต 3 62 49 209 372 62
141 สพป.สุโขทัย เขต 1 82 82 271 492 82
142 สพป.สุโขทัย เขต 2 118 72 334 708 118
143 สพป.หนองคาย เขต 1 91 63 285 546 91
144 สพป.หนองคาย เขต 2 58 66 222 348 58
145 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 134 122 413 804 134
146 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 43 29 136 258 43
147 สพป.อำนาจเจริญ 171 108 484 1026 171
148 สพป.อุดรธานี เขต 1 121 95 387 726 121
149 สพป.อุดรธานี เขต 2 111 65 300 666 111
150 สพป.อุดรธานี เขต 3 111 79 343 666 111
151 สพป.อุดรธานี เขต 4 84 65 277 504 84
152 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 121 94 366 726 121
153 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 74 78 263 444 74
154 สพป.อุทัยธานี เขต 1 66 58 193 396 66
155 สพป.อุทัยธานี เขต 2 82 63 257 492 82
156 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 178 175 615 1068 178
157 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 129 159 498 774 129
158 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 105 79 329 630 105
159 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 88 83 270 528 88
160 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 108 118 411 648 108
161 สพป.อ่างทอง 99 132 405 594 99
162 สพป.เชียงราย เขต 1 60 36 166 360 60
163 สพป.เชียงราย เขต 2 103 73 312 618 103
164 สพป.เชียงราย เขต 3 70 81 252 420 70
165 สพป.เชียงราย เขต 4 95 81 296 570 95
166 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 44 47 154 264 44
167 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 91 96 303 546 91
168 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 49 33 144 294 49
169 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 63 46 194 378 63
170 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 53 39 169 318 53
171 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 64 35 170 384 64
172 สพป.เพชรบุรี เขต 1 75 72 262 450 75
173 สพป.เพชรบุรี เขต 2 76 81 278 456 76
174 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 96 61 270 576 96
175 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 109 61 296 654 109
176 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 115 79 345 690 115
177 สพป.เลย เขต 1 114 92 362 684 114
178 สพป.เลย เขต 2 102 105 375 612 102
179 สพป.เลย เขต 3 97 82 314 582 97
180 สพป.แพร่ เขต 1 97 85 313 582 97
181 สพป.แพร่ เขต 2 100 139 397 600 100
182 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 86 85 302 516 86
183 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 131 153 503 786 131
copyright@2018 : ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Learning Thailand | DL Thailand )
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 7 กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300
Phone | Fax: (+66) 02-281-6071 eMail : staff@dlthailand.com