โรงเรียนในโครงการ DLTV ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2557

สพป.พัทลุง เขต 2

จำนวนโรงเรียน 44 แห่ง
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน จานดาวเทียม เครื่องรับสัญญาณ จอ LED32 นิ้ว Harddisk 2TB ค่าซ่อมระบบ(บาท) รวมเป็นเงิน(บาท) หมายเหตุ
1 93010059 บ้านวังปริง 1 2 6 1 5000 75000
2 93010061 วัดควนขี้แรด 3 6 6 1 0 80000
3 93010062 วัดพังกิ่ง 0 2 6 1 5000 72000
4 93010065 วัดหัวเขาชัยสน 0 2 6 1 5000 72000
5 93010069 บ้านควนโคกยา 1 6 6 1 5000 79000
6 93010071 บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกุรงเทพ 8) 0 2 6 1 5000 72000
7 93010073 บ้านนาหยา 0 2 6 1 5000 72000
8 93010074 วัดท่านางพรหม 3 6 6 1 0 80000
9 93010075 วัดชุมประดิษฐ์ 0 2 6 1 5000 72000
10 93010076 วัดควนสามโพธิ์ 0 2 6 1 5000 72000
11 93010077 บ้านไสนายขัน 0 2 6 1 5000 72000
12 93010078 วัดโพธิยาราม 0 2 6 1 5000 72000
13 93010083 บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) 0 2 6 1 5000 72000
14 93010085 วัดแหลมจองถนน 1 6 6 1 5000 79000
15 93010087 วัดหานโพธิ์ 1 3 6 1 5000 76000
16 93010088 บ้านคลองขุด 0 2 6 1 5000 72000
17 93010089 ไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) 0 2 6 1 5000 72000
18 93010091 วัดสะทัง 1 2 6 1 5000 75000
19 93010092 วัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์) 1 5 6 1 5000 78000
20 93010093 บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) 0 2 6 1 5000 72000
21 93010094 บ้านคลองใหญ่ 1 4 6 1 5000 77000
22 93010097 บ้านทุ่งหนองสิบบาท 3 6 6 1 0 80000
23 93010100 วัดโหล๊ะจันกระ 2 6 6 1 5000 82000
24 93010105 วัดปลักปอม 2 4 6 1 5000 80000
25 93010152 วัดสุภาษิตาราม 0 2 6 1 5000 72000
26 93010154 บ้านท่าเนียน 1 4 6 1 5000 77000
27 93010157 บ้านเกาะหมาก 0 2 6 1 5000 72000
28 93010158 บ้านเกาะเสือ 1 6 6 1 5000 79000
29 93010159 บ้านปากบางนาคราช 1 6 6 1 5000 79000
30 93010160 บ้านเกาะโคบ 0 2 6 1 5000 72000
31 93010161 บ้านท่าวา 0 2 6 1 5000 72000
32 93010162 บ้านช่องฟืน 1 2 6 1 5000 75000
33 93010165 วัดไทรพอน 1 2 6 1 5000 75000
34 93010172 วัดโรจนาราม 1 2 6 1 5000 75000
35 93010175 บ้านแหลม 1 3 6 1 5000 76000
36 93010179 วัดควนนางพิมพ์ 0 2 6 1 5000 72000
37 93010201 บ้านควนหินแท่น 1 3 6 1 5000 76000
38 93010211 วัดควนเคี่ยม 0 2 6 1 5000 72000
39 93010214 มิตรมวลชน 1 0 2 6 1 5000 72000
40 93010220 วัดสังฆวราราม 0 2 6 1 5000 72000
41 93010221 วัดปัณณาราม 0 2 6 1 5000 72000
42 93010225 วัดนาปะขอ 1 6 6 1 5000 79000
43 93010226 วัดโตนด 0 2 6 1 5000 72000
44 93010227 วัดนาหม่อม (เชนวิทยา) 1 3 6 1 5000 76000
copyright@2018 : ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Learning Thailand | DL Thailand )
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 7 กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300
Phone | Fax: (+66) 02-281-6071 eMail : staff@dlthailand.com