ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ สพท.
ที่
รหัส
สพท.
ลงทะเบียน
1 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร
2 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1
3 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2
4 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1
5 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2
6 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1
7 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2
8 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
9 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
10 1501 สพป.อ่างทอง
11 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1
12 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2
13 1701 สพป.สิงห์บุรี
14 1801 สพป.ชัยนาท
15 1901 สพป.สระบุรี เขต 1
16 1902 สพป.สระบุรี เขต 2
17 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1
18 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2
19 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3
20 2101 สพป.ระยอง เขต 1
21 2102 สพป.ระยอง เขต 2
22 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1
23 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2
24 2301 สพป.ตราด
25 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
26 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
27 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
28 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
29 2601 สพป.นครนายก
30 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1
31 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2
32 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1
33 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2
34 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3
35 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4
36 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5
37 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6
38 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7
39 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
40 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
41 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
42 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
43 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1
44 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2
45 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3
46 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
47 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
48 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
49 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
50 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1
51 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2
52 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3
53 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4
54 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5
55 3501 สพป.ยโสธร เขต 1
56 3502 สพป.ยโสธร เขต 2
57 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1
58 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2
59 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3
60 3701 สพป.อำนาจเจริญ
61 3801 สพป.บึงกาฬ
62 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
63 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
64 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1
65 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2
66 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3
67 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4
68 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5
69 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1
70 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2
71 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3
72 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4
73 4201 สพป.เลย เขต 1
74 4202 สพป.เลย เขต 2
75 4203 สพป.เลย เขต 3
76 4301 สพป.หนองคาย เขต 1
77 4302 สพป.หนองคาย เขต 2
78 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1
79 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2
80 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3
81 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
82 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
83 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
84 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
85 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
86 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
87 4701 สพป.สกลนคร เขต 1
88 4702 สพป.สกลนคร เขต 2
89 4703 สพป.สกลนคร เขต 3
90 4801 สพป.นครพนม เขต 1
91 4802 สพป.นครพนม เขต 2
92 4901 สพป.มุกดาหาร
93 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1
94 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2
95 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3
96 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4
97 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5
98 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6
99 5101 สพป.ลำพูน เขต 1
100 5102 สพป.ลำพูน เขต 2
101 5201 สพป.ลำปาง เขต 1
102 5202 สพป.ลำปาง เขต 2
103 5203 สพป.ลำปาง เขต 3
104 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
105 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
106 5401 สพป.แพร่ เขต 1
107 5402 สพป.แพร่ เขต 2
108 5501 สพป.น่าน เขต 1
109 5502 สพป.น่าน เขต 2
110 5601 สพป.พะเยา เขต 1
111 5602 สพป.พะเยา เขต 2
112 5701 สพป.เชียงราย เขต 1
113 5702 สพป.เชียงราย เขต 2
114 5703 สพป.เชียงราย เขต 3
115 5704 สพป.เชียงราย เขต 4
116 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
117 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
118 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1
119 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2
120 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3
121 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1
122 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2
123 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1
124 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2
125 6301 สพป.ตาก เขต 1
126 6302 สพป.ตาก เขต 2
127 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1
128 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2
129 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1
130 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2
131 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3
132 6601 สพป.พิจิตร เขต 1
133 6602 สพป.พิจิตร เขต 2
134 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
135 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
136 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
137 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1
138 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2
139 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1
140 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2
141 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3
142 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4
143 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
144 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
145 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
146 7301 สพป.นครปฐม เขต 1
147 7302 สพป.นครปฐม เขต 2
148 7401 สพป.สมุทรสาคร
149 7501 สพป.สมุทรสงคราม
150 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1
151 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2
152 7701 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
153 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
154 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
155 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
156 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
157 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
158 8101 สพป.กระบี่
159 8201 สพป.พังงา
160 8301 สพป.ภูเก็ต
161 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
162 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
163 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
164 8501 สพป.ระนอง
165 8601 สพป.ชุมพร เขต 1
166 8602 สพป.ชุมพร เขต 2
167 9001 สพป.สงขลา เขต 1
168 9002 สพป.สงขลา เขต 2
169 9003 สพป.สงขลา เขต 3
170 9101 สพป.สตูล
171 9201 สพป.ตรัง เขต 1
172 9202 สพป.ตรัง เขต 2
173 9301 สพป.พัทลุง เขต 1
174 9302 สพป.พัทลุง เขต 2
175 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1
176 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2
177 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3
178 9501 สพป.ยะลา เขต 1
179 9502 สพป.ยะลา เขต 2
180 9503 สพป.ยะลา เขต 3
181 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1
182 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2
183 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3
184 100700 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
185 101701 สพม.เขต 1(กทม.)
186 101702 สพม.เขต 2(กทม.)
187 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
188 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
189 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)
190 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
191 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว)
192 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี)
193 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
194 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)
195 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)
196 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
197 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
198 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)
199 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
200 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล)
201 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)
202 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
203 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)
204 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี)
205 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย)
206 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
207 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร)
208 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)
209 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น)
210 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม)
211 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด)
212 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
213 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)
214 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ)
215 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา)
216 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)
217 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์)
218 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)
219 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)
220 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา)
221 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน)
222 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)
223 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
224 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์)
225 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร)
226 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี)