ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2


นายสุริยัน ยารวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสักพัฒนา

โทรศัพท์ 0884017118


นายชาญวิทย์ ออมสิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่พุง

โทรศัพท์ 0907549531


นายยนต์ ปัญญางาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงช้างวิทยา

โทรศัพท์ 081-9507428


นายสัญญา ทะกัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่ง

โทรศัพท์ 0861843446


นางรุ่งจิตร ลือยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ใต้

โทรศัพท์ 0898154841


นายทิวา สุริยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแงะ

โทรศัพท์ 089-8515058


นายสัญญา ทะกัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

โทรศัพท์


นางรุ่งจิตร ลือยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า

โทรศัพท์


นายประเสริฐ ชินวะโร
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา

โทรศัพท์ 0819988718


นายถวิล สุริยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังวิทยา

โทรศัพท์ 0945631522


นายกวงจักร์ จันต๊ะคาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)

โทรศัพท์ 081-0302733


นางทองพูน ปัญจมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องธารวิทยา

โทรศัพท์ 08-6194-7525


นายชัย สันกว๊าน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งแดง

โทรศัพท์ 0895607531


นายสงกรานต์ ตั๋นคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญเมืองวิทยา

โทรศัพท์ 081 7657212


นายทองคำ บัวอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตึง

โทรศัพท์ 085 6180558


นายมานพ เลี่ยมสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าบง

โทรศัพท์ 0834110023


นายวิเชียร คำตุ้ย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าต้าก

โทรศัพท์ 053-770221


นายธวัท ธรรมสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกลางวิทยา

โทรศัพท์ 0934383322


นายผจญ เอกจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำ

โทรศัพท์ 0882945774


นายศรีวรรณ เชื้อเมืองพาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์

โทรศัพท์ 0821844339


นายไชยา วงค์เวียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติวัน

โทรศัพท์ 0810221100


นายธาดา ยาวังเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมืองง่า

โทรศัพท์ 0967962836


นางสาวลาภิสรา ภูวุฒิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘)

โทรศัพท์ 0830978839


นายวิธวิทย์ ทิพย์นพคุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว

โทรศัพท์ 0817961991


ดร.เอก กนกพิชญ์กุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าส้าน

โทรศัพท์ 0911199393


นายสมัย อิ่มอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่งตื้น

โทรศัพท์ 0861907383


นายสฤษดิ์ ตาคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0869140691


นางวรวีร์ ด่านทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลย

โทรศัพท์ 0861829995


นายทรงชัย ดาสา
ผู้อำนวยการโรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)

โทรศัพท์ 0899539695


นายอภิสิทธิ์ ดำรงไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด

โทรศัพท์ 0888022956


นายเกศ ปาณะการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าหัดป่าแขม

โทรศัพท์ 08-13868356


นายสมศาสตร์ เรือนแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลา

โทรศัพท์ 087289441


นายประสิทธิ์ จินะธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางเกาะทราย

โทรศัพท์ 0821953067


นายเจริญศักดิ์ คำพุฒ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำผักกูดทรายทอง

โทรศัพท์ 0869242117


นายประพันธ์ ไทยกรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ

โทรศัพท์ 0932689449


นายสันต์ คำมะนาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แก้ว

โทรศัพท์ 0862216441


นายเชษฐ์สาทร อินทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้

โทรศัพท์ 08-9953-8601


นายจำนง ไชยประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำคาวตอง

โทรศัพท์ 0801277965


นายสมพร กันทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสันหนองควาย

โทรศัพท์ 0861909341


นายสมพจน์ อินทจักร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง

โทรศัพท์ 0895587815


นายธวัชชัย เต็มคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด

โทรศัพท์ 080-2527044


นายเลิศชาย นิเทศก์บัณฑิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน

โทรศัพท์


นายประพันธ์ สมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นดู่

โทรศัพท์ 0969053345


นายบุญค้ำ ศรีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้วย

โทรศัพท์ 0810207388


นายธวัช อินทรจักร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดงงาม

โทรศัพท์ 0812875696


นายราชัน มานะกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดงวิทยา

โทรศัพท์ 0898550623


นายจำนงค์ ตุ้ยชัยตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฮ่างสันหลวง

โทรศัพท์ 0932940801


นายประเมต นันตาเครือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงห้าววิทยา

โทรศัพท์ 0895573804


นายปราการ เหมยเมืองแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย

โทรศัพท์ 0844831279


นายมนตรี นวลจีน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)

โทรศัพท์ 0888073307


นายอภิชาติ สุปิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผำ

โทรศัพท์ 0895604787


นายเกรียงไกร ฟูธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์

โทรศัพท์ 0833188124


นายวันชัย วงศ์เรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล)

โทรศัพท์


นายชูชาติ ซาวคำเขตต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา

โทรศัพท์ 0861910687


ดร.บุญยืน ทูปแป้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก

โทรศัพท์


นายบุญเพ็ง แปงการิยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)

โทรศัพท์ 0835676456


นายอำพล โทอรัญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง

โทรศัพท์ 093-1380645


นายปรีชา นิธิเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย

โทรศัพท์ 0801355058


นายสงคราม มังคะละ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ

โทรศัพท์ 0987791956


นายบดินทร์ ศรีเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง

โทรศัพท์ 0899522761


นายสุพจน์ ปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา

โทรศัพท์ 0933188198


นางณัฐรภา สุภาอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม

โทรศัพท์ 0988794249


นายปกาศิต อนุกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า

โทรศัพท์ 0899981789


นายภิญโญ ยอดกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา

โทรศัพท์ 0892652753


นายอุดม บุญทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย

โทรศัพท์ 081-0348533


นายบัญชร เตปินยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น

โทรศัพท์ 0931346366


นายนิเรก หอมรส
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงผาวิทยา

โทรศัพท์ 095-7527211


นายดำริ สุริยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินดำ

โทรศัพท์ 081-0201151


นายจาตุรงค์ เทสมุทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ

โทรศัพท์ 053160061


นายปฐมทัศน์ อวดห้าว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์)

โทรศัพท์ 0861934975


นายกิตติศักดิ์ อัครสิริธีรกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ

โทรศัพท์ 081-9501388


นายจตุรงค์ สิทธิบุญมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา

โทรศัพท์ 0819600955


นางศิริรัตน์ เขื่อนข่าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางหลวง

โทรศัพท์ 085-6201359


นายสนิท นันทชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา

โทรศัพท์ 0631924455


นายเสรี เชื้ออ้วน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาวี

โทรศัพท์ 0861953208


นายสมเดช พิศาลไพโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมังกาล่า

โทรศัพท์ 053160187


นายสมชาย สุทธิพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลาลี

โทรศัพท์ 086-1973008


นายภิญโญ อุโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ)

โทรศัพท์ 0861891347


นางสาวนฤมล เกิดมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก)

โทรศัพท์ 0807907992


นายสวง กองจักร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยช้าง

โทรศัพท์ 0931381718


นางณาตยา มานะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนสรวย

โทรศัพท์


นายสุทัด จันทะสินธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้

โทรศัพท์ 0852424385


นายเจษฎา แซ่หาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น

โทรศัพท์


นายสหัส พรหมขัติแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเวียงวิทยา

โทรศัพท์ 0895596077


นายทวี จันทร์เขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเหนือ

โทรศัพท์ 0898552941


นายบุญธรรม บุญมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา

โทรศัพท์ 084-0422388


นายสราวุธ พรมเทพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันสลี

โทรศัพท์ 089-9512083


นายอุดร สมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเด่นศาลา

โทรศัพท์


นายวิโรจน์ มหาวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า

โทรศัพท์ 088-2671669


นายสุมน ถาเตรียม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)

โทรศัพท์ 08-60422849


นายธีรพล เกียรติเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาว

โทรศัพท์ 0871801376


นายพิษณุกร แก้วนาค
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา

โทรศัพท์ 084-7418620


นายสนิท สายปินตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งนก

โทรศัพท์ 0819604062


ว่าที่ร.ต.มงคล กันติ๊บ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัน

โทรศัพท์ 0861152198


นายชูเกียรติ เมืองงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลังกา

โทรศัพท์ 089-8514851


นายอิ่นคำ ใจกันทะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเทวี

โทรศัพท์ 0817246499


นายฤทธิไกร ใจคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสัก

โทรศัพท์ 0935693593


นายชูชาติ ชัยศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ

โทรศัพท์ 093-132-8955 /088-2533461


นายบุญฤทธิ์ ภู่ไพศาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนป่างิ้ววิทยา

โทรศัพท์ 0819929704


นายจิตร์สุรโชติ สิงห์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง

โทรศัพท์ 0861914010


นายพงษ์ศักดิ์ ภัทรพาณิชย์กุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตึง

โทรศัพท์ 0861891904


นายถวิล วงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน

โทรศัพท์ 0811793100


นายสิทธิศักดิ์ สมใจมาก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา

โทรศัพท์ 086-1973568


นายจัตุพล นันทโภคิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งม่าน

โทรศัพท์ 089-9529438


นายสมบุญ เสาร์ปา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ

โทรศัพท์ 094-7099119


นายสงกรานต์ พรมมินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา

โทรศัพท์ 089-9508955


นางปรานอม จรเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าจั่น

โทรศัพท์ 0819923294


นายดิลก ผ่องอักษร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เจดีย์

โทรศัพท์ 0898530253


นายสมจิต จันต๊ะบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโฮ่ง

โทรศัพท์ 0899534756


นายประยูร สุจริง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู

โทรศัพท์ 0899547034


นายทวีชาติ พันธ์สกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา

โทรศัพท์ 085-7203432


นายจรูญ ปาต๊ะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์)

โทรศัพท์ 0918599790


นายสอาด คำรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง

โทรศัพท์ 093-1355749


นางสาวพุธดา ชัยชมภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยม่วง

โทรศัพท์ 089-9556969


นายทรงฤทธิ์ วรรณรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒(บ้านสาขันหอม)

โทรศัพท์ 011122499


นายทวี กันทะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน

โทรศัพท์ 093-3271379


นางพัฒนา กิติลือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแงะ

โทรศัพท์ 0810313582


นายเศกสรรพ์ มณีรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว

โทรศัพท์ 0992703978


จ.ส.อ.สมจิตร หวายคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงมะดะ

โทรศัพท์ 0810227741


นายสุรศักดิ์ เบญจพลาภรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ลาว

โทรศัพท์ 0833196621


นายสำราญ โปทาวี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

โทรศัพท์ 0817164905


นายไพโรจน์ ยะจอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา

โทรศัพท์ 0895596263


นางสาวดอกรัก สมบัติหลาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง

โทรศัพท์ 098-428-2395,092-179-2255


นายชัชวาล ปัญญาไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะโอ

โทรศัพท์ 0844819199


นายระพิพงษ์ ไชยลังกา
ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งแพร่วิทยา

โทรศัพท์ 086-114-4045


ว่าที่ พ.ต.ขวัญชัย อดุลย์ฐานานุศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา

โทรศัพท์ 0819938209


นายอำนวย จอมใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ

โทรศัพท์ 0898387449


นายสมเกียรติ ไชยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งมอญ

โทรศัพท์ 0819523716


นางลาวรรญ ธนรุ่งเรืองเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวสลีวิทยา

โทรศัพท์ 0818827127


นายนวภัทร หมื่นองค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นยาง

โทรศัพท์ 0931310262


นายจำเริญ ไชยยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นง้าว

โทรศัพท์ 0810224230

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed by Sumphan Phimphim ITEC Nongkhai2