ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 1


??????????? ??????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4

โทรศัพท์ 08-9836-7589


?????????? ??????
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนโพ

โทรศัพท์


???????????? ?????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

โทรศัพท์ 081-9951191


????????? ????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ขวาง

โทรศัพท์


??????? ??????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนกลาง

โทรศัพท์ 0838022464


??????? ????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม

โทรศัพท์


????????? ??????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตาล

โทรศัพท์ 0893696362


????????? ????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม

โทรศัพท์ 0815610110


?????????? ?????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า

โทรศัพท์ 08-1526-2672


????????? ????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม

โทรศัพท์ 0819355061


???????? ??????????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังพระนอน

โทรศัพท์ 0819465617


??????????? ????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางกุ้ง

โทรศัพท์ 0868108795


?????????? ???????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม

โทรศัพท์ 0819868347


????????? ????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์

โทรศัพท์ 0819432526


?????????? ?????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพคอย

โทรศัพท์


???????????? ???????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคันทด

โทรศัพท์ 086-2456449


???????? ?????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแก้ว

โทรศัพท์ 0833153939


??????????? ??????????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ

โทรศัพท์


???????? ??????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวรจันทร์

โทรศัพท์ 0845362326


????????? ??????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังกุ่ม

โทรศัพท์


??????????????? ?????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพร้าว

โทรศัพท์


??????????? ???????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

โทรศัพท์ 0871708982


???????? ?????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิหารแดง

โทรศัพท์ 0819955387


????????? ??????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดตาล

โทรศัพท์ 0819267285


??????? ???????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

โทรศัพท์ 086-1039091


???????????? ??????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชุมชน

โทรศัพท์


???????????? ????????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย

โทรศัพท์ -


????????? ????????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันออก

โทรศัพท์


?????????? ???????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศีรษะเกษ

โทรศัพท์ 0811951618


????????? ????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู่ยา

โทรศัพท์ 0865619243


???????? ????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุทุมพราราม

โทรศัพท์


??????????? ??????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนแตง

โทรศัพท์ 0899043735


?????????? ?????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังฆจายเถร

โทรศัพท์ 0844133939


?????????? ?????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ลูกนก

โทรศัพท์


?????????????????????? ????????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่

โทรศัพท์ 0819430891


????????? ?????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

โทรศัพท์


????????? ???????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระธาตุ

โทรศัพท์ 0817637343


??????? ???????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดกระจับ

โทรศัพท์ 0867629307


??????? ??????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์

โทรศัพท์


?????? ???????
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเสด็จ

โทรศัพท์


?????????? ???????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาดิน

โทรศัพท์ 0819954134


????????? ???????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม

โทรศัพท์


???????? ??????
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน

โทรศัพท์


??????????? ?????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ

โทรศัพท์


??????? ???????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปี

โทรศัพท์


?????????????? ????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสกุณปักษี

โทรศัพท์ 0892382824


???????? ?????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามทอง

โทรศัพท์ 0871629778


???????? ???????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณนาคี

โทรศัพท์


???????? ?????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี

โทรศัพท์


????????? ????????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทร์ศรัทธาราษฎร์

โทรศัพท์ 0891637373


??????? ??????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระประทุม

โทรศัพท์ 0899181706


???????????? ???????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโสน

โทรศัพท์ 0852959601


?????????????? ???????
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม

โทรศัพท์


???????? ?????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า

โทรศัพท์


???????? ???????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์

โทรศัพท์ 086-1736245


???????? ????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย)

โทรศัพท์


??????????? ???????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่

โทรศัพท์


?????????? ??????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศาลาท่าทราย

โทรศัพท์ 0898103806


?????????? ??????????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี

โทรศัพท์


???????????? ??????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองโมง

โทรศัพท์


???????? ?????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม

โทรศัพท์


???????? ???????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหมี่

โทรศัพท์ 0896117729


???????? ??????????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธง

โทรศัพท์


??????????? ?????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี

โทรศัพท์


??????? ?????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานคา

โทรศัพท์


???????? ????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน

โทรศัพท์


?????????? ????????????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนกฤษณา

โทรศัพท์


???????? ?????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางเลน

โทรศัพท์


???????? ???????????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดารา

โทรศัพท์


???????????? ??????????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปลาม้า

โทรศัพท์ 0870533988


??????????? ?????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดองครักษ์

โทรศัพท์


??????????? ????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องลม

โทรศัพท์ 0812994085


???????? ????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 0898081423


???????? ?????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสาลี

โทรศัพท์ 0878014057


??????? ???????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดน้ำขาว

โทรศัพท์ 0899150695


??????? ?????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงคา

โทรศัพท์


???????? ?????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงกระเทียม

โทรศัพท์


???????? ??????????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้าย

โทรศัพท์ 0863688390


??????????? ?????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางใหญ่

โทรศัพท์


???????? ?????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังโฆสิตาราม

โทรศัพท์


?????????? ????????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดาว

โทรศัพท์


??????? ???????
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางทอง

โทรศัพท์ 0892002426


????????? ?????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าพฤกษ์

โทรศัพท์


????????? ????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์

โทรศัพท์


?????????? ????????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขเกษม

โทรศัพท์ ?????? 08-1981-9549


?????????? ????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตปะโยคาราม

โทรศัพท์


??????????? ?????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะลุ่ม

โทรศัพท์


???????? ???????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่มุ้ง

โทรศัพท์ 0892211089


?????????? ???????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น

โทรศัพท์ 0892548535


????????? ??????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนขาด

โทรศัพท์


?????????? ?????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูบัว

โทรศัพท์ 0861666165


?????????? ????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว

โทรศัพท์ 0812909650


??????? ??????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกล้วย

โทรศัพท์


???????? ?????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปู่เจ้า

โทรศัพท์ 0897740272


????????? ?????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนบุบผาราม

โทรศัพท์ 08-1986-6517


???????? ???????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกร่าง

โทรศัพท์ 089-2608748


???????? ??????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก

โทรศัพท์ 0811112428


???????? ???????????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะ

โทรศัพท์ 0840130292


??????????? ??????????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเจริญ

โทรศัพท์ 087-1620064


???????? ????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพังม่วง

โทรศัพท์ 0854286262


????????? ?????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเถรพลาย

โทรศัพท์ 0890236611


????????? ???????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปลายนา

โทรศัพท์


????????? ????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยสุวรรณาราม

โทรศัพท์


????????? ????????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร

โทรศัพท์ 0815006123


?????????????? ???????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองชะอม

โทรศัพท์ 0899146446


???????? ???????
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสรวง

โทรศัพท์ 0819664968


????????? ??????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังพลับเหนือ

โทรศัพท์


?????????? ?????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังพลับใต้

โทรศัพท์ 0851970632


?????????? ????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงทอง

โทรศัพท์ 083-308-4439


???????????? ??????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเพียน

โทรศัพท์ 082-7241511


??????????? ???????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า

โทรศัพท์


????????? ???????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดม่วงเจริญผล

โทรศัพท์ 0871545473


???????????? ????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์

โทรศัพท์ -


???????? ???????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยาง

โทรศัพท์


????????? ????????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบรรไดทอง

โทรศัพท์ 0818801565


???????? ?????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสัปรสเทศ

โทรศัพท์


???????????? ??????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไก่เตี้ย

โทรศัพท์


????????? ????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าพระเจ้า

โทรศัพท์ 085-7049669


???????? ????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางหางม้า

โทรศัพท์ 0867537293

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed by Sumphan Phimphim ITEC Nongkhai2
Assistant developed by นางสาวกนกพร อัครพิเชษฐ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สพป.ขอนแก่น เขต 3