นายสุดที่รัก พูลทรัพย์ วะจีประศรี
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม


นายสุทธิเกียรติ พันธ์เสนา
โรงเรียนนาดีพิทยาคม


นายวินิจ ชานุชิต
โรงเรียนเซกา


นายอารมณ์ ศรีแสง
โรงเรียนฝางพิทยาคม


นายสุธินันท์ ภักดีวุฒิ
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์


นายโชคชัย ชินโณ
โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม


นายวีระศักดิ์ มาตย์นอก
โรงเรียนปากสวยพิทยาคม


นายพนัสเทพ กุลวงษ์
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม