นายไสว จันทร์อ้วน
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา


นายไสว พลพุทธา
โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม


นายโชคชัย ชินโณ
โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม


นายวิทยา ทัศมี
โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม


นายอารมณ์ ศรีแสง
โรงเรียนฝางพิทยาคม


นายสมพงศ์ นารีบุตร
โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์


นายวิษณุ อึ้งตระกูล
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม


นายอดุลย์ พรมวัง
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม