ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
กอบเพชร มีทอง
ท่าดอกคำวิทยาคม

โทรศัพท์


ธีระวุฒิ วรรัตน์
บึงกาฬ

โทรศัพท์ 042491188


แสงประเสริฐ เหมธุวนนท์
บึงกาฬ

โทรศัพท์ 042491188


วิชิต แก้วไวยุทธ์
นาสวรรค์พิทยาคม

โทรศัพท์ 042023433


เทวินทร์ แสนวงษ์
นาสวรรค์พิทยาคม

โทรศัพท์ 042023433


สามารถ สุคุณพันธ์
หนองเข็งวิทยาคม

โทรศัพท์ 042024500


มรุต กัลยาแก้ว
โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์

โทรศัพท์ 042490910


วีนัส นันทะลาด
โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์

โทรศัพท์ 042490910


นายเจษฎา วิณโรจน์
พรเจริญวิทยา

โทรศัพท์ 042487096


natapat kitiarsa
พรเจริญวิทยา

โทรศัพท์ 042487096


ว่าที่ ร.ต.จักรพงศ์ พรมกมล
หนองหัวช้างวิทยา

โทรศัพท์ 042901028


วิกานดา เจริญดี
ศรีสำราญวิทยาคม

โทรศัพท์ -


จรรยา ศรีมังคละ
โซ่พิสัยพิทยาคม

โทรศัพท์ 042-485044


วาสนา หากันได้
โซ่พิสัยพิทยาคม

โทรศัพท์ 042-485044


อภิวัตร์ มีศรี
ศรีชมภูวิทยา

โทรศัพท์ 042-018014


นายสมพงษ์ รัตนวงษา
ศรีชมภูวิทยา

โทรศัพท์ 042-018014


รัชนีพร วัฒนะการกุล
ศรีชมภูวิทยา

โทรศัพท์ 042-018014


อธิวัฒน์ รัตน์สีวอ
โนนคำพิทยาคม

โทรศัพท์ 042901736


ศิริขวัญ ประกายสี
โนนคำพิทยาคม

โทรศัพท์ 042901736


ภวิษ ขุนใหญ่
โพนทองประชาสรรค์

โทรศัพท์ 042490979


ภวิษ ขุนใหญ่
โพนทองประชาสรรค์

โทรศัพท์ 042490979


จักรพงษ์ แก้วศิริ
เซกา

โทรศัพท์ 042489156


อนุพูล เทศารินทร์
เซกา

โทรศัพท์ 042489156


เนาว์รัก พรมนาค
เซกา

โทรศัพท์ 042489156


นายวันชัย ศรีนาทม
เซกา

โทรศัพท์ 042489156


เสาวณีย์ หิรัณภัทรสกุล
หนองหิ้งพิทยา

โทรศัพท์ 042021599


มริดา สุขะหา
หนองหิ้งพิทยา

โทรศัพท์ 042021599


กัญญา มายูร
หนองหิ้งพิทยา

โทรศัพท์ 042021599


ทรงพล ทะรังศรี
โสกก่ามวิทยา

โทรศัพท์ 042436921


napaporn butsamongkol
โสกก่ามวิทยา

โทรศัพท์ 042436921


Napapon Butsamongkon
โสกก่ามวิทยา

โทรศัพท์ 042436921


บึงกาฬ ทองคำ
เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

โทรศัพท์ 042490965


พุฒิพงษ์ จันดาโชต
ประชานิมิตพิทยานุกูล

โทรศัพท์ 042021090


วุฒิชัย ศรีรุ่งเรือง
ประชานิมิตพิทยานุกูล

โทรศัพท์ 042021090


นางสาวทัศนีย์ โคตรเมืองยศ
เจ็ดสีวิทยาคาร

โทรศัพท์ 042479686


ศาสตรา เพียงงาม
เจ็ดสีวิทยาคาร

โทรศัพท์ 042479686


เวทิดา เรืองเดช
ปากคาดพิทยาคม

โทรศัพท์ 042481123


นายบุญถม ปุระพรม
ปากคาดพิทยาคม

โทรศัพท์ 042481123


นาย ณัฐชาต ราชบัณฑิต
ปากคาดพิทยาคม

โทรศัพท์ 042481123


นางปิยาภรณ์ เจือจันทึก
หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

โทรศัพท์ 042436817


ธีรนันท์ วัฒนะการกุล
หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

โทรศัพท์ 042436817


นางสาวรุ่งทิวา การะกุล
สมสนุกพิทยาคม

โทรศัพท์ 042436809


นายไสว วรรณพรามณ์
สมสนุกพิทยาคม

โทรศัพท์ 042436809


นางสาวณิภาพร โคตรวันดี
บึงโขงหลงวิทยาคม

โทรศัพท์ 042416190


ไวย์โชค พลศรี
บึงโขงหลงวิทยาคม

โทรศัพท์ 042416190


เทิดศักดิ์ จิตรปรีดา
ท่าดอกคำวิทยาคม

โทรศัพท์ 04247704