ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
เกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ
สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)

โทรศัพท์


ปราณี ประสิว
สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)

โทรศัพท์


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน