ยินดีต้อนรับ

จำนวนโรงเรียนจำแนกรายเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ
รหัสเขต
เขตพื้นที่
จำนวนโรงเรียน
1
1001
สพป.กรุงเทพมหานคร
37
2
1101
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
72
3
1102
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
71
4
1201
สพป.นนทบุรี เขต 1
32
5
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
64
6
1301
สพป.ปทุมธานี เขต 1
103
7
1302
สพป.ปทุมธานี เขต 2
67
8
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
181
9
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
161
10
1501
สพป.อ่างทอง
146
11
1601
สพป.ลพบุรี เขต 1
162
12
1602
สพป.ลพบุรี เขต 2
139
13
1701
สพป.สิงห์บุรี
108
14
1801
สพป.ชัยนาท
178
15
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
128
16
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
139
17
2001
สพป.ชลบุรี เขต 1
82
18
2002
สพป.ชลบุรี เขต 2
112
19
2003
สพป.ชลบุรี เขต 3
81
20
2101
สพป.ระยอง เขต 1
115
21
2102
สพป.ระยอง เขต 2
87
22
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
83
23
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
106
24
2301
สพป.ตราด
111
25
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
138
26
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
152
27
2501
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
121
28
2502
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
113
29
2601
สพป.นครนายก
132
30
2701
สพป.สระแก้ว เขต 1
146
31
2702
สพป.สระแก้ว เขต 2
125
32
3001
สพป.นครราชสีมา เขต 1
143
33
3002
สพป.นครราชสีมา เขต 2
176
34
3003
สพป.นครราชสีมา เขต 3
186
35
3004
สพป.นครราชสีมา เขต 4
181
36
3005
สพป.นครราชสีมา เขต 5
214
37
3006
สพป.นครราชสีมา เขต 6
181
38
3007
สพป.นครราชสีมา เขต 7
228
39
3101
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
202
40
3102
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
231
41
3103
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
216
42
3104
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
194
43
3201
สพป.สุรินทร์ เขต 1
295
44
3202
สพป.สุรินทร์ เขต 2
219
45
3203
สพป.สุรินทร์ เขต 3
233
46
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
258
47
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
184
48
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
198
49
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
215
50
3401
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
249
51
3402
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
217
52
3403
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
209
53
3404
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
146
54
3405
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
254
55
3501
สพป.ยโสธร เขต 1
192
56
3502
สพป.ยโสธร เขต 2
188
57
3601
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
240
58
3602
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
263
59
3603
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
192
60
3701
สพป.อำนาจเจริญ
255
61
3801
สพป.บึงกาฬ
214
62
3901
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
214
63
3902
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
105
64
4001
สพป.ขอนแก่น เขต 1
163
65
4002
สพป.ขอนแก่น เขต 2
210
66
4003
สพป.ขอนแก่น เขต 3
186
67
4004
สพป.ขอนแก่น เขต 4
177
68
4005
สพป.ขอนแก่น เขต 5
260
69
4101
สพป.อุดรธานี เขต 1
233
70
4102
สพป.อุดรธานี เขต 2
200
71
4103
สพป.อุดรธานี เขต 3
210
72
4104
สพป.อุดรธานี เขต 4
156
73
4201
สพป.เลย เขต 1
161
74
4202
สพป.เลย เขต 2
160
75
4203
สพป.เลย เขต 3
108
76
4301
สพป.หนองคาย เขต 1
159
77
4302
สพป.หนองคาย เขต 2
107
78
4401
สพป.มหาสารคาม เขต 1
201
79
4402
สพป.มหาสารคาม เขต 2
223
80
4403
สพป.มหาสารคาม เขต 3
145
81
4501
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
236
82
4502
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
339
83
4503
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
217
84
4601
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
180
85
4602
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
171
86
4603
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
199
87
4701
สพป.สกลนคร เขต 1
175
88
4702
สพป.สกลนคร เขต 2
258
89
4703
สพป.สกลนคร เขต 3
182
90
4801
สพป.นครพนม เขต 1
262
91
4802
สพป.นครพนม เขต 2
185
92
4901
สพป.มุกดาหาร
246
93
5001
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
88
94
5002
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
154
95
5003
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
155
96
5004
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
109
97
5005
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
101
98
5006
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
99
99
5101
สพป.ลำพูน เขต 1
136
100
5102
สพป.ลำพูน เขต 2
85
101
5201
สพป.ลำปาง เขต 1
124
102
5202
สพป.ลำปาง เขต 2
143
103
5203
สพป.ลำปาง เขต 3
94
104
5301
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
173
105
5302
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
78
106
5401
สพป.แพร่ เขต 1
121
107
5402
สพป.แพร่ เขต 2
127
108
5501
สพป.น่าน เขต 1
194
109
5502
สพป.น่าน เขต 2
150
110
5601
สพป.พะเยา เขต 1
85
111
5602
สพป.พะเยา เขต 2
137
112
5701
สพป.เชียงราย เขต 1
105
113
5702
สพป.เชียงราย เขต 2
173
114
5703
สพป.เชียงราย เขต 3
150
115
5704
สพป.เชียงราย เขต 4
146
116
5801
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
135
117
5802
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
176
118
6001
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
167
119
6002
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
150
120
6003
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
201
121
6101
สพป.อุทัยธานี เขต 1
86
122
6102
สพป.อุทัยธานี เขต 2
128
123
6201
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
205
124
6202
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
190
125
6301
สพป.ตาก เขต 1
110
126
6302
สพป.ตาก เขต 2
121
127
6401
สพป.สุโขทัย เขต 1
135
128
6402
สพป.สุโขทัย เขต 2
168
129
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
122
130
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
131
131
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
167
132
6601
สพป.พิจิตร เขต 1
159
133
6602
สพป.พิจิตร เขต 2
151
134
6701
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
151
135
6702
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
156
136
6703
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
194
137
7001
สพป.ราชบุรี เขต 1
180
138
7002
สพป.ราชบุรี เขต 2
148
139
7101
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
141
140
7102
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
102
141
7103
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
81
142
7104
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
92
143
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
138
144
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
134
145
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
128
146
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
124
147
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
121
148
7401
สพป.สมุทรสาคร
103
149
7501
สพป.สมุทรสงคราม
72
150
7601
สพป.เพชรบุรี เขต 1
94
151
7602
สพป.เพชรบุรี เขต 2
126
152
7701
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
121
153
7702
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
90
154
8001
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
124
155
8002
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
202
156
8003
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
242
157
8004
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
142
158
8101
สพป.กระบี่
217
159
8201
สพป.พังงา
150
160
8301
สพป.ภูเก็ต
49
161
8401
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
122
162
8402
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
190
163
8403
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
157
164
8501
สพป.ระนอง
85
165
8601
สพป.ชุมพร เขต 1
115
166
8602
สพป.ชุมพร เขต 2
121
167
9001
สพป.สงขลา เขต 1
141
168
9002
สพป.สงขลา เขต 2
132
169
9003
สพป.สงขลา เขต 3
194
170
9101
สพป.สตูล
159
171
9201
สพป.ตรัง เขต 1
137
172
9202
สพป.ตรัง เขต 2
139
173
9301
สพป.พัทลุง เขต 1
121
174
9302
สพป.พัทลุง เขต 2
114
175
9401
สพป.ปัตตานี เขต 1
136
176
9402
สพป.ปัตตานี เขต 2
115
177
9403
สพป.ปัตตานี เขต 3
67
178
9501
สพป.ยะลา เขต 1
111
179
9502
สพป.ยะลา เขต 2
68
180
9503
สพป.ยะลา เขต 3
32
181
9601
สพป.นราธิวาส เขต 1
149
182
9602
สพป.นราธิวาส เขต 2
117
183
9603
สพป.นราธิวาส เขต 3
75
226
100700
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
97
184
101701
สพม.เขต 1(กทม.)
67
185
101702
สพม.เขต 2(กทม.)
52
186
101703
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
47
187
101704
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
43
188
101705
สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)
64
189
101706
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
54
190
101707
สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว)
44
191
101708
สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี)
55
192
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
61
193
101710
สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)
60
194
101711
สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)
66
195
101712
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
98
196
101713
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
44
197
101714
สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)
27
198
101715
สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
46
199
101716
สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล)
53
200
101717
สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)
39
201
101718
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
50
202
101719
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)
52
203
101720
สพม.เขต 20(อุดรธานี)
63
204
101721
สพม.เขต 21(หนองคาย)
56
205
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
81
206
101723
สพม.เขต 23(สกลนคร)
45
207
101724
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)
55
208
101725
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)
84
209
101726
สพม.เขต 26(มหาสารคาม)
35
210
101727
สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด)
60
211
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
83
212
101729
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)
81
213
101730
สพม.เขต 30(ชัยภูมิ)
37
214
101731
สพม.เขต 31(นครราชสีมา)
50
215
101732
สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)
66
216
101733
สพม.เขต 33(สุรินทร์)
85
217
101734
สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)
42
218
101735
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)
45
219
101736
สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา)
59
220
101737
สพม.เขต 37(แพร่-น่าน)
46
221
101738
สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)
47
222
101739
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
57
223
101740
สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์)
39
224
101741
สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร)
62
225
101742
สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี)
58
รวม
30,396
ไอพี : ออนไลน์ 1 คน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]