ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสารสนเทศเขตพื้นที่การศึกษา
#   ชื่อไฟล์
1 จำนวนนักเรียนแยกชั้นเรียน 10 มิถุนายน 2561
2 จำนวนนักเรียนแยกรายชั้นเรียน 10 พฤศจิกายน 2561
3 จำนวนนักเรียนแยกรายชั้นเรียน 10 พฤศจิกายน 2560

จำนวนไฟล์ทั้งหมด 3 ไฟล์