ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสารสนเทศเขตพื้นที่การศึกษา
#   ชื่อไฟล์
1 ข้อมูลจำนวนนักเรียน 10ธันวาคม61
2 ข้อมูลจำนวนนักเรียน
3 จำนวนนักเรียนแยกเพศปี58
4 จำนวนนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนข้อมูล10มิ.ย.58
5 นักเรียนพักนอนปี57
6 สรุปข้อมูลทั่วไปปี57
7 ที่อยู่เบอร์โทรผู้บริหารโรงเรียน
8 รายชื่อโรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้า
9 จำนวนนักเรียนจำแนกตามขนาด
10 จำนวนนักเรียนรายชั้นรายโรงจำแนกเพศ

1 2 3 Next
จำนวนไฟล์ทั้งหมด 22 ไฟล์
 
1 2 3 Next