ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสารสนเทศเขตพื้นที่การศึกษา
#   ชื่อไฟล์
1 คู่มือ EMIS
2 ข้อมูลจำนวนนักเรียน 10ธันวาคม61
3 ข้อมูลจำนวนนักเรียน
4 จำนวนนักเรียนแยกเพศปี58
5 จำนวนนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนข้อมูล10มิ.ย.58
6 นักเรียนพักนอนปี57
7 สรุปข้อมูลทั่วไปปี57
8 ที่อยู่เบอร์โทรผู้บริหารโรงเรียน
9 รายชื่อโรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้า
10 จำนวนนักเรียนจำแนกตามขนาด

1 2 3 Next
จำนวนไฟล์ทั้งหมด 23 ไฟล์
 
1 2 3 Next