ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสารสนเทศเขตพื้นที่การศึกษา
#   ชื่อไฟล์
1 ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย. 2559
2 ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย. 2558
3 ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย. 2557
4 ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย. 2556

จำนวนไฟล์ทั้งหมด 4 ไฟล์