ยินดีต้อนรับ

GIS แผนที่โรงเรียนในสังกัด

รายชื่อโรงเรียน (445 แห่ง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน