ยินดีต้อนรับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


เลือกโรงเรียน
 

โรงรียน

52 แห่ง

ครู/บุคลากร

5,963 คน

นักเรียน

121,599 คน

ห้องเรียน

3,210

ที่ตั้ง

52 แห่ง

เว็บไซต์

52 แห่ง

คู่มือประชาชน

0 ไฟล์

ยืนยันข้อมูล

11 แห่ง

เข้าสู่ระบบเจ้าหน้าที่เขตลงทะเบียน 1 คน


ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ สพท.


ไอพี : 54.196.26.1

User online : 45ทะเบียนโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
10012003
2,060
54
10012006
261
13
10012021
1,781
59
10012022
2,578
61
10012023
1,802
63
10012024
346
12
10012027
2,740
74
10012028
836
32
10012030
2,938
72
10012031
1,535
43
10012032
1,836
52
10012037
1,856
57
10012038
2,669
72
10012042
1,505
42
10012043
2,722
67
10022001
2,242
56
10022002
2,921
72
10022003
2,253
54
10022004
2,801
69
10022005
2,077
51
10022006
2,968
79
10022007
1,781
48
10022008
1,994
58
10022009
2,954
72
10022010
3,150
76
10022011
2,501
61
10022012
797
38
10022013
2,529
62
10022014
2,519
61
10022015
3,927
90
10022016
1,215
36
10022017
4,080
93
10022018
2,715
70
10022019
1,915
58
10022020
4,169
102
10022021
2,808
81
10022022
1,861
53
10022023
1,479
48
10022024
1,697
52
10022025
4,378
105
10022026
1,756
52
10022027
4,210
97
10022028
2,004
55
10022029
1,814
72
10022030
3,262
76
10022031
2,872
73
10022032
4,147
96
10022033
2,298
60
10022034
2,458
64
10022035
2,684
63
10022039
1,449
42
10022041
1,449
42

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน