ยินดีต้อนรับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4


เลือกโรงเรียน
 

โรงรียน

43 แห่ง

ครู/บุคลากร

3,658 คน

นักเรียน

64,374 คน

ห้องเรียน

1,750

ที่ตั้ง

43 แห่ง

เว็บไซต์

43 แห่ง

คู่มือประชาชน

79 ไฟล์

ยืนยันข้อมูล

37 แห่ง

เข้าสู่ระบบ
[ลงทะเบียน 2 คนแล้ว]


ไอพี : 54.161.116.225

User online : 12ทะเบียนโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
13012001
3,292
84
13012002
2,191
58
13012003
858
29
13012004
2,326
62
13012005
2,045
63
13012006
3,525
87
13012007
3,905
95
13012008
765
24
13012009
2,086
53
13012010
114
6
13012011
714
30
13012013
280
13
13012014
1,211
33
13012015
278
6
13022001
3,326
77
13022002
2,237
54
13022003
2,816
72
13022004
1,686
47
13022005
2,288
59
13022006
1,111
35
13022007
2,153
55
13022008
744
27
19012001
1,222
33
19012002
331
10
19012003
1,624
48
19012004
3,579
84
19012005
119
7
19012006
344
10
19012007
987
30
19012008
530
16
19012009
2,624
70
19012010
388
16
19012011
1,558
45
19022001
2,809
68
19022002
2,390
59
19022003
1,650
45
19022004
289
15
19022005
441
15
19022006
506
19
19022007
450
16
19022008
1,596
42
19022009
516
15
19022010
470
18

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน