ยินดีต้อนรับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6


เลือกโรงเรียน
 

โรงรียน

54 แห่ง

ครู/บุคลากร

4,198 คน

นักเรียน

72,702 คน

ห้องเรียน

1,983

ที่ตั้ง

54 แห่ง

เว็บไซต์

54 แห่ง

คู่มือประชาชน

18 ไฟล์

ยืนยันข้อมูล

54 แห่ง

เข้าสู่ระบบ
[ลงทะเบียน 2 คนแล้ว]


ไอพี : 54.80.188.87

User online : 31ทะเบียนโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
11012001
3,258
76
11012002
2,742
67
11012003
1,725
48
11012004
2,745
69
11012005
1,142
36
11012006
2,532
69
11012007
928
30
11012008
2,165
54
11012009
2,985
71
11012010
2,700
69
11012011
1,696
48
11012012
82
5
11012013
1,758
52
11012014
256
9
11012015
1,877
45
11020060
764
27
11022001
2,625
68
11022002
254
12
11022003
1,220
32
11022004
2,405
67
11022005
2,884
72
11022006
2,691
65
11022007
3,476
84
11022008
1,260
39
11022009
1,931
55
24012001
3,488
87
24012002
2,795
72
24012003
3,922
99
24012004
415
13
24012005
2,012
55
24012007
359
13
24012008
62
5
24012009
122
6
24012010
591
18
24012011
634
20
24012012
384
16
24012013
215
9
24012014
91
7
24012015
1,089
32
24012016
814
22
24012017
186
9
24012018
20
4
24022001
176
8
24022002
75
8
24022003
311
12
24022004
636
23
24022005
2,726
66
24022006
118
11
24022007
1,341
36
24022009
394
12
24022010
145
6
24022011
460
15
24022012
927
24
24022013
93
6

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน