ยินดีต้อนรับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7


เลือกโรงเรียน
 

โรงรียน

44 แห่ง

ครู/บุคลากร

2,298 คน

นักเรียน

37,987 คน

ห้องเรียน

1,150

ที่ตั้ง

44 แห่ง

เว็บไซต์

44 แห่ง

คู่มือประชาชน

11 ไฟล์

ยืนยันข้อมูล

12 แห่ง

เข้าสู่ระบบเจ้าหน้าที่เขตลงทะเบียน 1 คน


ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ สพท.


ไอพี : 54.80.188.87

User online : 29ทะเบียนโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
25012001
3,377
83
25012002
2,464
65
25012003
17
6
25012005
240
12
25012008
1,682
45
25012009
212
7
25012010
306
12
25012011
587
19
25012012
145
8
25012015
646
21
25012016
244
8
25012018
505
14
25012020
69
6
25012021
1,234
34
25012022
98
6
25012023
167
7
25012024
1,131
33
25012025
163
7
25012026
634
21
26012001
218
11
26012002
2,670
72
26012003
763
27
26012004
620
18
26012005
235
12
26012006
504
16
26012007
2,188
50
26012008
299
12
26012009
205
9
26012010
1,500
41
26012011
354
12
27012001
1,061
36
27012002
2,119
57
27012003
2,901
83
27012005
477
16
27012007
643
24
27012011
777
23
27012012
284
11
27022002
2,052
61
27022003
847
27
27022005
452
14
27022006
367
11
27022007
274
11
27022008
1,163
49
27022009
1,093
33

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน