ยินดีต้อนรับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13


เลือกโรงเรียน
 

โรงรียน

44 แห่ง

ครู/บุคลากร

2,944 คน

นักเรียน

41,255 คน

ห้องเรียน

1,272

ที่ตั้ง

44 แห่ง

เว็บไซต์

44 แห่ง

คู่มือประชาชน

42 ไฟล์

ยืนยันข้อมูล

43 แห่ง

เข้าสู่ระบบ




[ลงทะเบียน 1 คนแล้ว]


ไอพี : 54.198.23.251

User online : 14



ทะเบียนโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
81012001
294
12
81012002
536
17
81012003
1,842
48
81012004
553
20
81012005
1,690
43
81012006
2,077
51
81012007
2,901
72
81012008
1,836
51
81012009
384
14
81012010
217
9
81012011
507
15
81012012
161
6
81012013
1,320
40
81012015
950
37
81012016
743
23
81012017
1,771
52
92012001
2,764
68
92012002
2,562
68
92012003
330
15
92012004
722
30
92012005
1,084
37
92012006
227
16
92012008
1,784
51
92012009
412
15
92012010
181
12
92012011
319
14
92012012
602
21
92012013
408
22
92012014
652
21
92012015
861
28
92012016
261
12
92012017
544
21
92022001
1,504
52
92022002
524
20
92022003
846
25
92022004
2,370
64
92022005
543
17
92022006
349
13
92022007
282
12
92022008
142
7
92022009
411
14
92022010
919
28
92022011
805
27
92022012
1,065
32

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน