ยินดีต้อนรับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14


เลือกโรงเรียน
 

โรงรียน

27 แห่ง

ครู/บุคลากร

1,971 คน

นักเรียน

26,818 คน

ห้องเรียน

821

ที่ตั้ง

27 แห่ง

เว็บไซต์

27 แห่ง

คู่มือประชาชน

0 ไฟล์

ยืนยันข้อมูล

27 แห่ง

เข้าสู่ระบบ
[ลงทะเบียน 2 คนแล้ว]


ไอพี : 54.198.15.20

User online : 49ทะเบียนโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
82012001
225
12
82012002
283
12
82012003
107
6
82012004
96
6
82012005
663
23
82012006
1,946
56
82012007
1,865
50
82012008
664
25
82012009
116
6
82012010
856
27
82012011
842
30
82012012
999
30
82012013
305
12
83012001
2,927
75
83012002
3,036
81
83012003
2,106
59
83012004
1,110
34
83012005
1,838
54
83012006
420
17
83012007
195
9
85012001
2,097
62
85012002
1,797
54
85012004
168
7
85012005
703
22
85012006
1,115
30
85012007
196
13
85012008
143
9

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน