ยินดีต้อนรับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15


เลือกโรงเรียน
 

โรงรียน

46 แห่ง

ครู/บุคลากร

2,580 คน

นักเรียน

28,376 คน

ห้องเรียน

1,023

ที่ตั้ง

46 แห่ง

เว็บไซต์

46 แห่ง

คู่มือประชาชน

0 ไฟล์

ยืนยันข้อมูล

46 แห่ง

เข้าสู่ระบบ
[ลงทะเบียน 2 คนแล้ว]


ไอพี : 54.80.188.87

User online : 24ทะเบียนโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
94012001
2,202
68
94012002
2,297
67
94012003
414
15
94012004
115
9
94012005
460
18
94012006
304
11
94012007
411
17
94012008
297
13
94022001
220
9
94022002
728
28
94022003
138
9
94022004
177
9
94022005
384
13
94022006
341
13
94022007
219
8
94022008
249
12
94022009
198
10
95012001
2,262
66
95012002
229
8
95012004
117
9
95012005
753
27
95012006
1,340
53
95022001
1,284
38
95022002
174
9
95022003
284
13
95022004
321
13
95022005
295
13
95022006
305
12
95022007
62
9
96012001
2,195
66
96012002
1,344
46
96012003
282
12
96012004
319
18
96012005
765
22
96012006
523
22
96012007
618
24
96012008
341
13
96012009
331
12
96022001
491
22
96022002
823
30
96022004
529
18
96022005
1,488
50
96022006
137
11
96022007
608
24
96022008
825
25
96022010
177
9

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน