ยินดีต้อนรับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16


เลือกโรงเรียน
 

โรงรียน

53 แห่ง

ครู/บุคลากร

3,662 คน

นักเรียน

52,118 คน

ห้องเรียน

1,580

ที่ตั้ง

53 แห่ง

เว็บไซต์

53 แห่ง

คู่มือประชาชน

35 ไฟล์

ยืนยันข้อมูล

53 แห่ง

เข้าสู่ระบบเจ้าหน้าที่เขตลงทะเบียน 1 คน


ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ สพท.


ไอพี : 54.80.188.87

User online : 32ทะเบียนโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
90012001
3,615
90
90012002
937
34
90012003
181
9
90012004
3,251
85
90012005
2,299
67
90012008
121
9
90012009
784
26
90012010
180
9
90012011
183
9
90012012
1,219
42
90012013
312
14
90012014
320
10
90012015
916
26
90012016
186
10
90022001
1,078
35
90022002
4,300
101
90022003
3,443
78
90022004
1,447
41
90022005
2,762
78
90022006
71
6
90022007
334
16
90022008
2,865
71
90022009
334
15
90022010
949
42
90022012
1,085
36
90022013
141
8
90022014
110
6
90022015
134
6
90032001
966
28
90032002
191
8
90032003
2,054
62
90032004
745
27
90032005
417
17
90032006
335
16
90032007
139
9
90032008
315
12
90032009
263
9
90032010
94
9
90032011
200
9
90032012
811
28
90032013
2,097
60
91012001
779
33
91012002
611
18
91012003
455
15
91012004
1,617
42
91012005
664
22
91012006
365
12
91012007
1,802
50
91012008
603
20
91012009
203
12
91012010
674
23
91012011
236
12
91012012
1,925
48

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน