ยินดีต้อนรับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17


เลือกโรงเรียน
 

โรงรียน

39 แห่ง

ครู/บุคลากร

1,784 คน

นักเรียน

27,026 คน

ห้องเรียน

831

ที่ตั้ง

39 แห่ง

เว็บไซต์

39 แห่ง

คู่มือประชาชน

5 ไฟล์

ยืนยันข้อมูล

38 แห่ง

เข้าสู่ระบบ
[ลงทะเบียน 2 คนแล้ว]


ไอพี : 54.198.55.167

User online : 54ทะเบียนโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
22012001
2,956
78
22012002
61
6
22012003
2,830
75
22012004
1,725
50
22012005
1,596
42
22012006
169
9
22012007
158
9
22012008
77
6
22012009
874
24
22012010
752
22
22012011
85
6
22022001
160
8
22022002
88
9
22022003
833
30
22022004
163
7
22022005
673
20
22022006
660
17
22022007
470
15
22022008
898
26
22022009
1,255
37
22022010
629
18
22022011
752
21
22022012
184
6
23010116
379
14
23012001
1,988
54
23012002
1,805
55
23012003
546
18
23012004
116
6
23012005
179
6
23012006
140
6
23012007
97
6
23012009
998
32
23012010
1,008
32
23012011
169
7
23012012
90
6
23012013
769
21
23012014
210
9
23012016
375
12
23012017
109
6

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน